11
thứ 7, 07

Thương anh, thương mẹ, em thành Vọng Phu!

Giới thiệu Hiệp Hòa

Cảm ơn và xin quý tặng các chị là người yêu của đồng đội tôi đã có lời thề non hẹn ước trước lúc các anh lên đường  vào Nam đánh Mỹ.

Tổ quốc cần đến con trai
Để mẹ đã hóa tượng đài chờ con
Bốn chữ vàng trong khung son(1)
Hai dòng nội ngoại mãi còn khắc ghi
Ra đi từ buổi xuân thì
Chiến hào mặt trận ít ghi thư về
Mẹ già tóc bạc chiều quê
Nhận bằng dũng sỹ gửi về dạ đau
*
Bốn nhăm nhăm ngắm hàng cau
Lá trầu ngày ấy vàng lâu rụng rồi
Trong mơ mẹ gửi mua vôi
Nhờ người mua dễ chờ Tôi trở về
Bạn gái vẫn giữ lời thề
Anh ấy chưa chết sẽ về mẹ ơi
Một lòng chờ đợi đầy vơi
Bước sang cái tuổi bảy mươi vẫn chờ
* *
Đêm đêm thao thức trong mơ
Hoa rừng sim với nụ mua tím rừng
Sông Thạch Hãn chốn biền bưng
Dáng người giải phóng đứng vùng đảo xa
Nghỉ đâu cũng gọi là nhà
Tên trên bia mộ nhạt nhòa vô danh
*
* *
Tuổi hai mươi mái tóc xanh
Đời thường em đã trở thành cụ non
*
Mẹ chờ lòng dạ héo hon
Về nơi chín suối chỉ còn mình em
Đêm nao em cũng chong đèn
Thắp nhang cầu thấy nơi tên anh nằm
Dẫu nơi ấy thật xa xăm
Lòng thành em sẽ đến thăm một lần
Để tâm trọn nghĩa tri ân
Lời hứa với mẹ .....
Một lần thôi anh?
Nối đêm dài lệ chảy quanh
Thương anh, thương mẹ .....em thành Vọng Phu !
1 Bằng (Tổ Quốc Ghi Công)
Núi Ngọc 6/7/2019