Trường Mầm non Hoàng An đẩy mạnh vệ sinh trường lớp

Giới thiệu Hiệp Hòa

Công tác bảo vệ môi trường gắn liền với khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước chính là nhằm bảo vệ sức khỏe, đời sống của con người. Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa về việc  tổ chức vệ sinh trường lớp hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019, trong những ngày qua, ngoài công tác tuyên truyền, Trường Mầm non Hoàng An đẩy mạnh công tác vệ sinh trường lớp hàng ngày.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

Thực hiện tốt yêu cầu về chủ đề “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Ngày nước thế giới năm 2019, nhà trường đã tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh về vai trò của nước đối với sự sống của con người. Do đó, việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước hiện có trong gia đình cũng như ở nhà trường là rất quan trọng giúp tất cả mọi người luôn đảm bảo được yêu cầu về nước sạch. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn sức khỏe, việc kiểm tra nguồn nước tránh ô nhiễm từ môi trường phải được thực hiện thường xuyên.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật, cây và ngoài trời

Cũng nhằm giúp trẻ hiểu được ý nghĩa và tác dụng của việc bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ nguồn nước sạch, nhà trường đã tăng cường hướng dẫn trẻ vệ sinh trường lớp hàng ngày như: chăm sóc cây cối, khơi thông cống rãnh, quét dọn, thu gom rác trong và xung quanh trường để xử lý an toàn, đúng nơi quy định. Qua đây còn giáo dục cho trẻ về tinh thần lao động, vệ sinh cũng như ý thức bảo vệ môi trường chung luôn luôn được sạch đẹp.

Phương Thảo