Năm 2018, xã Hoàng Lương thu hoạch rau cần đạt 10 triệu đồng/sào/lứa

Giới thiệu Hiệp Hòa

Năm 2018, xã Hoàng Lương mở rộng thêm 30 ha rau cần Vietgap nâng tổng số diện tích rau cần Vietgap toàn xã lên 80ha chiếm 50% diện tích rau cần toàn xã.

Thu hoạch rau cần thôn Thanh Lâm xã Hoàng Lương

Hiện nay bà con nông dân xã Hoàng Lương đang thu hoạch rau cần với năng suất đạt khoảng 1,5 tấn/sào/lứa. Với giá bán tại ruộng là 7000 đ/kg, hiện một sào cần cho thu nhập trên 10 triệu đồng/lứa. Như vậy một năm người nông dân xã Hoàng Lương sản xuất từ 3 đến 4 vụ rau cần. Với giá bán như hiện nay thì 1 ha cần cho thu nhập 950 triệu đồng/năm.

Dù sản xuất Vietgap yêu cầu khắt khe về kỹ thuật song nhận thấy hiệu quả và lợi ích kinh tế mang lại nên nông dân xã Hoàng Lương phấn khởi, nhân rộng diện tích và tuân thủ chăm sóc rau theo quy trình kỹ thuật.

Khánh Hòa