12trip.vn

Hơn 1,2 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo chùa Chèo xã Thái Sơn

Giới thiệu Hiệp Hòa

Theo thông tin từ UBND huyện, xã Thái Sơn (Hiệp Hòa) đầu tư 1,25 tỷ đồng cải tạo, tôn tạo di tích chùa Chèo. Trong đó ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 150 triệu, số còn lại do nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp.

Chùa Chèo đã xây dựng xong khung gỗ

Chùa Chèo là công trình văn hóa tôn giáo cổ kính của nhân dân xã Thái Sơn. Ngôi cổ tự được xây dựng từ lâu, cuối thế kỷ 17 được tu bổ, tôn tạo. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc hình chữ công, có một tam quan đồ sộ. Hiện chùa còn lại tòa tam bảo, nhà tổ và vườn tháp cổ. Trước khi tu bổ, tôn tạo, ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Lễ hội truyền thống hằng năm được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng Giêng

Thanh Hải từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn