12trip.vn

Hiệp Hòa quê tôi

Giới thiệu Hiệp Hòa

Sông Cầu uốn lượn chảy hiền hòa

Dải đất anh hùng khúc tráng ca

Như Nguyệt chiến công thơ vang vọng

Y Sơn truyền thuyết tiếng vang xa

 Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Sông Cầu

An toàn xóm Đỏ tô hồng sử

Khởi nghĩa Xuân Biều dệt thắm hoa

Đảng Bác dẫn đường giành thắng lợi

Tự do hạnh phúc tới muôn nhà.

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

Đình Xuân Biều Hiệp Hòa

Nguyễn Văn Minh- CLB thơ VN-Hiệp Hòa