Tân Mộc – Mùa Xuân đến sớm

Quảng cáo rao vặt

Những ngày cuối năm 2019, chúng tôi về Tân Mộc theo lời mời của anh Lê Xuân Thắng, ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, nguyên bí thư đảng ủy Tân Mộc để viết ca khúc chuẩn bị cho sự kiện đón nhận xã chuẩn danh hiệu nông thôn mới đang chuẩn bị về đích. Đây là xã thứ 5 của huyện Lục Ngạn đạt thành tích này (sau xã Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Thanh Hải và Giáp Sơn). Niềm vui chung cùng người Tân Mộc với bao ký ức hiện về.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư huyện ủy Lục Ngạn làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Mộc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Còn nhớ như in ngày ấy, ngày Mồng Một Tết Xuân Nhâm Tuất 1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về thăm Tân Mộc vì đã có thành tích “Xã trồng nhiều đỗ tương nhất Miền Bắc”. Từ truyền thống là chiến khu cách mạng Hồng Quảng của thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; rồi những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, trung đội dân quân xã Tân Mộc đã bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh... Từ trong gian khó của những năm sau hòa bình, thống nhất đất nước, trải qua bao biến cố thăng trầm, người Tân Mộc đã vượt khó đi lên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế từng bước vững chắc. Từ trong chiến đấu đến dựng xây, Tân Mộc đã sản sinh ra Anh hùng Lao động Lý Lỏi Sáng và xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Mùa Xuân 2020 này, Tân Mộc đã về đích Xã chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới hiện nay.

Chủ tịch HĐBT Phạm Văn Đồng về thăm Tân Mộc và tặng quà cho anh hùng Lý Lỏi Sáng, ngày Mồng 1 Tết Nhâm Tuất 1982.

Tân Mộc là xã miền núi, xã vùng sâu của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nằm ở phía Đông Nam của huyện Lục ngạn, cách trung tâm huyện lỵ 12 km, cách thành phố Bắc Giang 60 km. Xã có tỉnh lộ 289 chạy qua với chiều dài 8 km. Phía Bắc giáp xã Nam D¬ương; phía Đông giáp xã Tân Lập; phía Nam giáp xã Bình Sơn, Lục Nam; phía Tây giáp xã Vô Tranh huyện Lục Nam. Xã có diện tích đất tự nhiên là 3.727,46 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp là 2926,85 ha (đất sản xuất nông nghiệp là 996,33 ha; đất lâm nghiệp 1930,52 ha), nhóm đất phi nông nghiệp 390,04 ha, nhóm đất chưa sử dụng 410,57 ha được phân bố trên 9 thôn. Xã Tân Mộc có địa hình bán sơn địa, cao ở phía Đông Bắc, thấp dần về phía Tây Nam tạo nên độ cao thấp của địa hình mang đặc thù xã miền núi. Xã nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, tương đối thuận lợi cho phát triển cây ăn quả như vải, nhãn, táo, cam, bưởi...Dân số xã là 6.273 người với 1.593 hộ và 6 dân tộc anh em chung sống được phân bố trên 9 thôn, dân tộc thiểu số chiếm 70%; Xã có 12 chi bộ và 4 thôn đặc biệt khó khăn. Thu nhập chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình an ninh chính trị luôn được đảm bảo...

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, của UBND tỉnh Bắc Giang mà trực tiếp là sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn: ngày 29/12/2011 UBND huyện ra Quyết điịnh số 6893/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Mộc huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2025; Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020; Số 2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2025; số 2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đường bê tông liên thôn của Tân Mộc.

Xây dựng nông thôn mới là chương trình mới; trong những năm qua, kinh tế xã hội của xã đã có những bước phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư như: điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tham gia. Đảng ủy, UBND, MTTQ và các ngành đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới như cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới", “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Tân Mộc chung tay xây dựng nông thôn mới’; “Phong trào 5 không 3 sạch”; đoạn đường tự quản về VSMT. Bên cạnh đó là các giải pháp huy động nguồn lực, quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới, tổ chức họp định kỳ giữa Ban quản lý xã tới các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn các thôn đánh giá kết quả thực hiện công tác và bàn kế hoạch, nội dung triển khai, các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn ngày càng phát triển, chiếm 32% cơ cấu kinh tế, có thu nhập cao và ổn định. Tổng số các loại phương tiện cơ giới tham gia hoạt động dịch vụ, sản xuất trong toàn xã là 19 ôtô vận tải phục vụ nhu cầu của nhân dân. Vụ vải thiều có trên 10 điểm thu mua vải thiều để tiêu thụ vải thiều cho nhân dân trong vùng.
Hoạt động thương mại, dịch vụ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển, nâng cao đời sống nhân dân: Năm 2019, thu nhập bình quân đạt 52,44 triệu đồng/người/năm (tăng 27 triệu đồng so với năm 2011). Việc phát triển sản xuất gắn với các mô hình Nông thôn mới đã đem lại giá trị kinh tế, thu nhập cao cho các hộ gia đình. Công tác xoá đói giảm nghèo thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 15,32%; Năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo là 12,3%; năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo là 7,32%. Năm 2019, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,11%.
Từ năm 2016 đến nay tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng công trình cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Mộc là 10.699.539.000 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 4.046.000.000 đồng. Ngân sách tỉnh: 1.950.000.000 đồng. Ngân sách huyện: 2.290.000.000 đồng. Ngân sách xã: 242.000.000 đồng. Vốn nhân dân đóng góp và lồng ghép khác: 2.171.539.000 đồng. Vốn lồng ghép từ các chương trình (135; Giáo dục, điện, làm đường giao thông theo Nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang v.v …): 84,926,309,000 đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến ngày công lao động, hiến đất và các tài sản gắn liền với đất.
Bắt đầu triển khai thực hiện, xã đạt 9/19 tiêu chí. Đến nay, tổng số tiêu chí xã Tân Mộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Năm 2020, xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nhằm nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của người dân; hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng kinh tế. Xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu năm 2020: Bình quân thu nhập đầu người đạt 60 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90% - 95%, giữ vững tỷ lệ làng văn hóa 85%. Giữ vững 3 nhà trường và xã đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn. Đảng bộ và các đoàn thể chính trị hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.
Đi thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Mộc, đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư huyện ủy Lục Ngạn đã động viên Đảng bộ và nhân dân trong xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí để đề nghị các cấp có thẩm quyền bình xét, công nhận trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh Tân Mộc cần phát huy thế mạnh, quan tâm hơn nữa về phát triển nông nghiệp sạch: vải thiều và các loại cây ăn quả có múi, gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường.
Niềm vui đạt danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới đang ùa về, cùng với quyết định số: 1906/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v công nhận xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tân Mộc đang háo hức đón chờ niềm vui từng ngày, khẩn trương hoàn thiện các yếu tố cần thiết cho buổi Lễ. Dự kiến xã sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu này vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn và dài hơn với người Tân Mộc. Chợ Tân Mộc đông hơn, người Tân Mộc vui hơn, câu soọng cô được cất lên cao hơn hòa cùng bài ca Hát mừng nông thôn mới âm vang giữa đại ngàn quê hương Tân Mộc Anh hùng.
Bá Đạt.
Hội NCT huyện Lục Ngạn, BG