11
thứ 7, 07

Điện lực Hiệp Hòa thông báo về việc đảm bảo an toàn điện

Quảng cáo rao vặt

Trong thời gian vừa qua có hiện tượng khách hàng sử dụng điện vi phạm quy định về an toàn điện có nguy cơ bị tai nạn phóng điện chết người, cụ thể khi ngành điện thông báo ngừng cấp điện và thấy mất điện đã có người tự ý trèo lên sửa chữa điện hoặc đến gần phần mang điện mà không thông báo cho Điện lực Hiệp Hòa biết để phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Nhằm đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo cung cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Bắc Giang thông báo và đề nghị Quý khách hàng sử dụng điện biết và thực hiện một số nội dung như sau:
1. Điện cao áp rất nguy hiểm, mặc dù chưa chạm vào lưới điện nếu vi phạm khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. Khoảng cách an toàn như sau: Đối với lưới điện hạ áp không đến gần nhỏ hơn 30 cm (xăng-ti-mét), Đối với lưới điện đến 22kV (ki-lô-vôn) dây bọc không đến gần nhỏ hơn 01 mét, Đối với lưới điện đến 22 (ki-lô-vôn) dây trần không đến gần nhỏ hơn 02 mét, Đối với lưới điện 35kV (ki-lô-vôn) dây bọc không đến gần nhỏ hơn 1,5 mét , Đối với lưới điện 35kV (ki-lô-vôn) dây trần không đến gần nhỏ hơn 03 mét , Đối với lưới điện 110kV (ki-lô-vôn) dây bọc không đến gần nhỏ hơn 04 mét.
2. Thời gian ngừng cấp điện kế hoạch theo thông báo của ngành điện là thời gian dự kiến, trên thực tế thời gian cấp lại điện có thể thay đổi, nếu công việc thực hiện xong sớm thì sẽ khôi phục đóng lại điện trước thời gian dự kiến bất cứ lúc nào. Vì vậy mọi người phải coi lưới điện sẽ có điện bất cứ lúc nào, không được tự ý vi phạm khoảng cách an toàn hoặc vào làm việc trên lưới điện khi chưa đăng ký với Điện lực để thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật an toàn điện.
3. Khi cần làm việc gần lưới điện hoặc cần sửa chữa thiết bị điện trung áp, đề nghị khách hàng đến đăng ký với Điện lực Hiệp Hòa để được phối hợp thực hiện các biện pháp an toàn điện theo định.
4. Việc sửa chữa lưới điện, nếu khánh hàng không có chuyên môn về điện thi có thể thuê đơn vị thi công chuyên nghiệp hoặc thuê Điện lực Hiệp Hòa thực hiện. Tuyệt đối không được tự ý làm việc trên lưới điện khi không hiểu biết về điện và chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn điện.
5. Khi phát hiện nguy cơ gây sự cố lưới điện hoặc nguy cơ gây tai nạn về điện, đề nghị Quý khách hàng gọi điện thông báo tới số 19006769 để được khắc phục kịp thời.
6. Mọi hành vi không tuân thủ theo quy định về an toàn điện, gây tai nạn cho con người hoặc gây sự cố thì người gây nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại đồng thời bị xử lý theo quy định của pháp luật.

AN TOÀN ĐIỆN LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NHÀ
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ PHỐI HỢP CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

ĐIỆN LỰC HIỆP HÒA