Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp hội viên cải thiện đời sống

Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp hội viên cải thiện đời sống

by HiephoaNet

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Hội, hàng năm Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hiệp Hòa căn cứ chỉ tiêu xây dựng Qũy hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội và của tỉnh Hội để xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu cho các cấp Hội, tổ chức vận động xây dựng Quỹ đến chi, tổ hội và cán bộ hội viên, các tầng lớp nhân dân biết, tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng Qũy HTND để kịp thời hỗ trợ vốn cho nông dân có thêm điều kiện phát triển mở rộng sản xuất, tăng thêm thu nhập và giải quyết việc làm tại chổ, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Từ đó thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân.

Tính đến nay, quỹ hoạt động toàn huyện đạt hơn 1,3 tỷ đồng, tăng 191,8 triệu đồng, đạt 68,5%KH, bằng 151,6% so cùng kỳ. Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 600 triệu đồng, tăng 56,55 triệu đồng, đạt 69,81% KH, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ cho gần 400 hội viên nông dân trên địa bàn vay vốn theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập ổn định đời sống cho nhân dân, do đó góp phần giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo. Với sự ủng hộ nhiệt tình của Hội Nông dân các xã, thị trấn, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đã thực hiện tốt việc giải ngân, thu nợ đến kỳ hạn thu hồi đạt 100%KH. Công tác thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ cơ bản theo đúng hướng dẫn Điều lệ hội, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động các phong trào nông dân cơ sở. Theo đánh giá của BTV Hội nông dân huyện Hiệp Hòa thì Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thiết thực giải quyết có hiệu quả nhu cầu của hội viên nông dân không có vốn nhưng có điều kiện sản xuất, đã giúp cho nhiều hộ hội viên nông dân thoát nghèo vươn lên, giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm, cải thiện đời sống nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện. Đây là chủ trương có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã hội và đã phát huy tích cực các nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Tuy chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn rộng khắp trong tổ chức Hội ở cơ sở, nhưng Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải quyết một phần về vốn cho người nông dân giải quyết được khó khăn trong sản xuất lúc nông nhàn theo mùa vụ của nông nghiệp truyền thống và nỗi lo đầu ra sản phẩm, hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi.

Bên cạnh hoạt động hiệu quả của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn, các cấp hội nông dân trong huyện còn tích cực phối hợp với các ngân hàng tín chấp vay vốn cho hội viên nông dân sản xuất kinh doanh, góp phần nâng tỷ lệ số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn ngày càng tăng, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến của hội viên nông dân trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ…   Đến nay 100% các cơ sở hội đã tổ chức triển khai với 16.043 hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2011, phối hợp tổ chức trên 200 buổi chuyển giao KHKT cho hơn 18 nghìn lượt người; đồng thời xây dựng 32 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó có 1 mô hình sử dụng phân bón hữu cơ MV-L của công ty MiWon Việt Nam đã được triển khai bước đầu cho hiệu quả ở các xã Đoan Bái, Lương Phong, Đông Lỗ, Hợp Thịnh và Hoàng Vân…Các cơ sở hội cũng đã cung ứng trên 850 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân trong sản xuất. Ngoài ra, hội còn phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện, trung tâm GDTX, công ty may Hà phong tổ chức dạy nghề may, nghề điện, chăn nuôi thú y, thuốc BVTV…miễn phí cho hơn 400 con em nông dân toàn huyện, đồng thời phối hợp công ty cổ phần ICO dạy tiếng Hàn cho 49 con em hội viên nông dân theo chương trình xuất khẩu lao động sang hàn quốc năm 2011… Từ đó nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Có thể nói, công tác hỗ trợ nông dân trong thời gian qua ở huyện Hiệp Hoà có nhiều chuyển biến, kết hợp với công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, đã hỗ trợ nông dân về vốn, giống, nghề nghiệp, việc làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát huy tiềm lực đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tăng thu nhập và ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Vân Anh

 

Related Articles

Leave a Comment