Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Trăm năm công của Bác Hồ

Trăm năm công của Bác Hồ

by HiephoaNet

Trăm năm công của Bác Hồ

(kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911)


“Trăm năm trong cõi” nước ta,

Con đường Bác chọn thật là hiển vinh.

Bác đi chỉ có một mình,

Hai bàn tay với mối tình nước non.

Bác đi từ đất Sài Gòn,

Bến Nhà Rồng đó vẫn còn đinh ninh.

 

Chân trời chưa hé bình minh,

Con tầu định mệnh lênh đênh giữa đời.

Bác đi khắp bốn phương trời,

Á, Âu, Phi, Mỹ – một người làm thuê.

Pa Ri là chốn đi về,

Để xem “mẫu quốc hành nghề văn minh”.

 

Mồ hôi, xương máu dân mình,

Ra công vơ vét biến thành thuộc, nô*

Đau thương một cổ hai tròng,

Làm dân mất nước mà lòng xót sa.

 

Tìm đường cứu nước, cứu nhà,

Quốc tế Cộng sản thứ ba, đồng lòng.

Một mình Bác ở trong phòng,

Đọc Lê-nin viết mà lòng sướng vui.

Reo mừng như gặp được người,

Con đường giải phóng đây rồi. Việt Nam.

Người đi theo, quyết tâm làm,

Đường cách mạng Mác – Lê-nin đem về.

 

Ba mươi năm mới về quê,

Lấy hang Pắc bó, tiền đề dựng xây.

Deo mầm cách mạng từ đây,

Tiến lên tranh đấu đến ngày thành công.

Giải phóng, thống nhất non sông,

Khởi nguồn từ buổi tay không lên đường.

Công lao của Bác, chi lường,

Đưa cả dân tộc can trường đứng lên.

Từ kiếp nô lệ đâu quên,

Để ngày nay có cả nền Tự do,

Độc lập, Dân chủ, ấm no,

Cuộc đời Hạnh phúc. Công do Bác Hồ.

 

Trăm năm công của Bác Hồ

Dựng xây muôn thủa cơ đồ Việt Nam

* thuộc địa, nô lệ

Xuân Tân Mão 2011 – Quang Tính

 

 

Related Articles

Leave a Comment