Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Cần thực hiện tốt quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cần thực hiện tốt quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

by HiephoaNet

Ngày 14/5/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 và thay thế Nghị định 89/2002/NĐ-CP, ngày 07/11/2002 của Chính phủ Đây là NĐ quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối với cơ quan thuế  quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn . Để giúp các DN trên địa bàn huyện nắm được những nội dung cơ bản của NĐ, Chi Cục Thuế Hiệp Hòa có hướng dẫn  lưu ý một số điểm sau: Kể từ ngày 1-1-2011, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính không in hóa đơn để cấp cho các cục thuế, Các cục thuế phải chủ động căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn để đặt in hóa đơn hoặc DN phải tự in hóa đơn, tự đặt in hóa đơn tại các nhà in để sử dụng theo quy định. Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức không phải là DN, nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương; chỉ được cấp cho các tổ chức không phải là DN, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh, nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. Nghị định 51 cũng quy định việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn…Theo đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh có đủ điều kiện được tự in, đặt in hóa đơn, sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000đ mỗi lần thì không phải lập hóa hơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn. NĐ cũng quy định chi tiết các hành vi vi phạm, các hình thức xử phạt phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Đây là một chính sách mới về lĩnh vực thuế liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp toàn huyện cần  phải tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc chính sách này.

Vân Anh – Đài truyền thanh Hiệp Hòa.

Related Articles

Leave a Comment