Home Quảng cáo Hiệp Hòa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa và thông tin năm 2009

Hiệp Hòa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa và thông tin năm 2009

by HiephoaNet

Ngày 9/12/2009 tại hội trưuờng nhà văn hóa xã Đức Thắng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hiệp Hòa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa và thông tin năm 2009.
Tham dự lớp tập huấn có 46 học viên là lãnh đạo và cán bộ phòng Văn hóa, trung tâm VHTT-TT và toàn bộ cán bộ văn hóa các xã, thị trấn. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; về công tác quản lý và phát triển các CLB TDTT; về vị trí vai trò gia đình trong xã hội, gia điình với công tác phòng chống các tệ nạn xã hội về bạo lực gia đình; kiểm tra thống kê cơ sở du lịch trên địa bàn huyện.

Qua đây, nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác văn hóa thông tin- TDTT, công tác gia đình, du lịch cho các học viên, đây cũng là dịp để các học viên có dịp trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm về cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, nhằm thúc đẩy công tác VHTT, TDTT, công tác gia đình và du lịch cơ sở ngày một phát triển.                                                 

Bài&ảnh Nguyễn Khắc Hùng
Trung tâm VHTT-TT huyện Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment