Trang chủ Tin TứcKinh tế Tiến độ tổ chức Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tiến độ tổ chức Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đăng bởi HiephoaNet

 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH – ĐCT ngày 10/9/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã xây  dựng Kế hoạch số 47/KH-BTV ngày 01/10/2010 về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số  43-CV/TU ngày 17/ 01/2011 về Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016; xây dựng kế hoạch chọn điểm, thành lập tổ chỉ đạo điểm của tỉnh và phân công cụ thể cho từng đồng chí.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn cách thức tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 cho 111 cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện – thành phố; Chủ tịch phụ nữ cơ sở của huyện Lạng Giang và cán bộ Hội phụ nữ xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang; chọn huyện Lạng Giang và xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang làm đơn vị Đại hội điểm cấp huyện và cấp xã. Đồng thời hướng dẫn về công tác nhân sự; soạn thảo, xây dựng các văn bản mẫu hỗ trợ huyện và xã tổ chức Đại hội điểm như: Đề án nhân sự Ban Chấp hành; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ cấp trên; Đề cương báo cáo Đại hội và các văn bản liên quan đến Đại hội. Ngày 11/3/2011, Đại hội điểm cấp xã của tỉnh được tổ chức tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã họp rút kinh nghiệm tại chỗ với Chủ tịch phụ nữ của 10 huyện, thành phố; Đánh giá cụ thể những mặt được, hạn chế của tất cả các vấn đề, nội dung có liên quan đến tổ chức Đại hội; Qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh và bổ sung những mặt còn hạn chế, thiếu sót.

Sau gần 2 tháng chỉ đạo Đại hội đến ngày 30/4/2011 đã có  204/230 cơ sở tổ chức thành công Đại hội (3 huyện: Yên Dũng, Hiệp Hòa và Tân Yên đã tổ chức xong Đại hội cấp xã). Qua đánh giá hầu hết các cơ sở tổ chức Đại hội đều thực hiện chặt chẽ các quy trình Đại hội theo sự hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Thành lập các tiểu ban nội dung, hậu cần, tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên; Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, dân chủ, khách quan; Công tác tuyên truyền được Hội phụ nữ cơ sở làm tốt cả trước, trong và sau Đại hội; Điều hành tại Đại hội tương đối tốt, Đoàn Chủ tịch đã có ý thức tập dượt trước, có sự phân công cụ thể cho từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch. Việc bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ cấp trên được thực hiện theo đúng nội dung, quy trình quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Khóa X. Hình thức bầu Ban Chấp hành có 162 xã bầu biểu quyết 01 lần cả danh sách; 9 xã biểu quyết từng người; Hình thức bầu bằng bỏ phiếu kín có 33 xã.

Bên cạnh kết quả đạt được qua thực tế chỉ đạo cho thấy một số cơ sở Hội công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành chưa chu đáo, chưa bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ chưa sâu và chắc; nhận thức của một số cán bộ hội viên còn hạn chế, còn 03 xã bầu số lượng BCH  thiếu theo dự kiến; công tác tham mưu với cấp ủy để được quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội còn hạn chế./.

Cẩm Vân- HLHPN Bắc Giang gửi trực tiếp cho Hiephoa.net

 

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận