Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Phụ nữ Hiệp Hòa thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Phụ nữ Hiệp Hòa thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

by HiephoaNet

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hiệp Hòa đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia, đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của huyện. 

Để các phong trào thi đua thật sự có sức lan tỏa, Hội LHPN huyện đã tích cực đổi mới nội dung thi đua phong phú và đa dạng, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được phát động có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong công tác lãnh đạo, quản lý, với phẩm chất năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều phụ nữ trong huyện giữ trọng trách lãnh đạo, quản lý đã khẳng định được năng lực, trí tuệ trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chị em phụ nữ cũng đã phát huy tính tự chủ, sáng tạo, tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án, các chương trình kinh tế của địa phương; mạnh dạn ứng dụng KHKT, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư thâm canh đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tích cực phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá. Phụ nữ đã thành lập các tổ liên kết góp phần xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa. Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ thương mại, nhiều chị em phụ nữ đã năng động, sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu xã hội, mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, kinh doanh có hiệu quả.

Cùng với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Chị em không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học, cải tiến phương pháp và phong cách làm việc, vượt qua những khó khăn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong giai đoạn 2010-2015, huyện đã có hàng nghìn lượt chị đạt danh hiêu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” các cấp, ngành. Đặc biệt, chị em phụ nữ trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần đưa lĩnh vực văn hoá, xã hội của huyện từng bước phát triển. Các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm 100% cán bộ, trên 90% hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua; qua bình xét có 89% cán bộ, hội viên và phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào.

 Gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyên truyền gắn với nội dung từng giai đoạn cụ thể. Đến nay, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, làm thay đổi phương pháp lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ hội các cấp. Việc thực hành tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng nhiều hình thức tiết kiệm như xây dựng và duy trì các mô hình “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”, “tổ phụ nữ ba tiết kiệm”, “tiết kiệm xanh”, “rau sạch tiết kiệm”… qua đó tạo cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có thói quen học tập và làm theo đức tính của Bác, tiết kiệm chi tiêu để giúp đỡ san sẻ khó khăn với những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn huyện có hơn 400 hũ gạo tiết kiệm, 124 mô hình ống tiền tiết kiệm, với tổng số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ở Hiệp Hòa thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cũng qua phong trào tập hợp, thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội LHPN, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong huyện ngày càng vững mạnh. 5 năm qua phong trào Phụ nữ huyện Hiệp Hòa đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, 4 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen… 

 

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

 

Related Articles

Leave a Comment