Trang chủ Tin Tức Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Nghị làm việc tại xã Hợp Thịnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Nghị làm việc tại xã Hợp Thịnh

Đăng bởi BT V2

Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2022, Đồng chí Phạm Văn Nghị – Ủy viên BTV HU,  Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của Huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của 3 xã Hợp Thịnh, Mai trung và Hùng Sơn tại UBND xã hợp Thịnh.  

Toàn cảnh

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo 3 xã Hợp Thịnh, Mai trung và Hùng Sơn đã báo cáo tóm tắt về Kết quả công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  thời gian tới. công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch 64/KH- HU; công tác bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thăng- Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thịnh phát biểu

Theo đó, trong quý I năm 2022 cùng với việc vừa tổ chức phòng chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế. Do vậy kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình dự án, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh covid-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội được quan tâm; an ninh quốc phòng đảm bảo ổn định.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên- Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Hùng Sơn phát biểu

Xác định xây dựng quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đến thời điểm hiện tại 3 xã Hợp Thịnh, Mai Trung và Hùng Sơn đã triển khai, thực hiện các bước theo đúng Kế hoạch chỉ đạo của HU, của UBND huyện về công tác quy hoạch cán bộ, đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tụ- Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Mai Trung phát biểu

Tại buổi làm việc các đại biểu tham dự cũng đã tập trung phát biểu đưa ra những ý kiến kiến nghị đề xuất, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, tổ chức đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Phạm Văn Nghị – Ủy viên BTV HU,  Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng những kết quả mà 3 xã Hợp Thịnh, Mai Trung và Hùng Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị 3 xã trên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của xã để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Coi trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đồng chí Phạm Văn Nghị- Ủy viên Ban thường vụ HU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị 3 xã Hợp Thịnh, Mai Trung và Hùng Sơn cần mạnh dạn thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Trong đó đề cao vai trò chủ thể của người dân. Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất thực sự có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Đặc biết chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tiến tộ tiêm phòng vắc xin Covid-19; chuẩn bị, ra soát toàn bộ số trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, lập danh sách sẳn sàng khi có lịch tiêm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Nghị nhấn mạnh: trong quy hoạch cán bộ cần xác định rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch; quan tâm độ tuổi đặc biệt là chất lượng cán bộ quy hoạch. Đối với công tác tổ chức đại hội chi bộ, việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và có số lượng hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Việc tổ chức bầu trưởng thôn và lựa chọn người tham gia công việc phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác lựa chọn nhân sự; đảm bảo yêu cầu trưởng thôn là đảng viên đạt tỷ lệ trên 90% trở lên.

Mai Anh

Bài liên quan