Trang chủ Tin Tức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn làm việc tại Hiệp Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn làm việc tại Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 18- 5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường tại huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng.

Tiếp đoàn, huyện Hiệp Hòa có các đồng chí: Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số địa điểm như: Quy hoạch nhà máy xử lý rác thải xã Đông Lỗ; bãi tập kết rác thải xã Bắc Lý; dọc tuyến đê tả Cầu thuộc xã Mai Đình, Hương Lâm và bãi xử lý rác thải của huyện tại thị trấn Thắng.

Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Hòa, hàng ngày trên địa bàn huyện phát sinh trung bình khoảng 76,2 tấn rác thải. Trong đó, số thu gom rác khoảng 64,1 tấn/ngày, đạt 85%; rác thải xử lý tại các hộ gia đình khoảng 10,6 tấn/ngày, đạt 14%; rác thải thu gom được xử lý đốt được khoảng 26,4 tấn/ngày, đạt khoảng 41,1%; số chôn lấp, đốt lộ thiên khoảng 32,3 tấn, đạt 50,4%. Toàn huyện có 25 lò đốt rác (trong đó có 17 lò đốt cấp thôn được UBND huyện đầu tư xây dựng từ năm 2014; 6 lò đốt cấp xã xử lý rác thải cho các thôn trên địa bàn; 02 lò đốt tại bãi tập trung của thị trấn Thắng).

Hiện nay, huyện Hiệp Hòa còn 19/165 thôn chưa bố trí được điểm tập kết rác thải. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn một số tụ điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định ven đê tả Cầu thuộc xã Mai Đình chưa được xử lý triệt để; tồn lưu rác thải tại một số bãi tập trung của xã như ở xã Bắc Lý, Danh Thắng; tồn lưu rác thải tại một số điểm tập kết rác thải của thôn như xã Mai Đình (Giáp Ngũ, thôn San), xã Hợp Thịnh (Hương Ninh, Ninh Tào), xã Hương Lâm (Đông Lâm).

Đối với giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Lỗ, huyện đã tổ chức họp với Ban chấp hành Đảng bộ xã, các ban, ngành đoàn thể tại xã Đông Lỗ. Thời gian tới, huyện tiếp tục họp với người dân có đất bị thu hồi để làm dự án, sau đó sẽ trích lục đất và triển khai các bước tiếp theo như: Tuyên truyền, vận động; tổ chức cho người dân hai thôn đi tham quan mô hình xử lý rác đạt tiêu chuẩn.

Về việc quá tải bãi rác của huyện tại thị trấn Thắng, huyện có kế hoạch lắp đặt lò rác công suất 25 tấn/ngày để khắc phục.

Lãnh đạo huyện Hiệp Hòa phát biểu.

Kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở và làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận bước đầu UBND huyện Hiệp Hòa đã triển khai có kết quả một số nội dung như ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 17/CT-TU đến 100% số xã; tổ chức xây dựng quy chế hương ước tại các thôn, xóm. Tuy nhiên, việc triển khai của huyện Hiệp Hòa chưa đi vào thực chất vấn đề, những tồn tại về rác thải môi trường của huyện chưa thực sự chuyển biến. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình đi thực tế kiểm tra như: Việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn của huyện tại xã Đông Lỗ chưa có kế hoạch, quy hoạch cụ thể. Vấn đề thu gom rác thải chưa được thực hiện triệt để; các lò đốt không vận hành thường xuyên để rác thải tồn đọng; tình trạng đổ rác bên lề đường vành đai IV; đổ rác trên đê tả Cầu gây ô nhiễm nguồn nước và vi phạm pháp luật bảo vệ đê điều. Bên cạnh đó, huyện chưa thực hiện xử lý nghiêm để răn đe các vi phạm xảy ra nên tình trạng đổ rác thải bừa bãi vẫn tiếp diễn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu huyện Hiệp Hòa cần triển khai một cách có hiệu quả Chỉ thị 17/CT-TU. Đồng thời rà soát lại toàn bộ kế hoạch, thực hiện thật rõ ràng, cụ thể, tập trung vào những xã đang có tồn tại. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngay trong tháng 5, huyện chỉ đạo chấm dứt ngay những điểm đang đổ rác bừa bãi, đóng cửa ngay những bãi rác ven lề đường vành đai IV, tất cả rác thải phải được thu gom tập trung và xử lý, đặc biệt không được thực hiện chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường .

Về việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Đông Lỗ, huyện cần xây dựng quy hoạch chi tiết, làm đúng bài bản; tính toán sử dụng quỹ đất phù hợp, không để lãng phí đất; tích cực thực hiện tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo huyện cần tập trung quyết liệt, chỉ đạo sát sao, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành căn cứ chức năng để phối hợp, giúp đỡ huyện Hiệp Hòa trong việc thực hiện các trình tự thủ tục xây dựng nhà máy xử lý rác tại xã Đông Lỗ.

Phương Nhung- Hiephoa.gov

Bài liên quan