Home Tin TứcKinh tế Phó ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế huyện ông Hoàng Văn Thìn: Kiểm tra đôn đốc, ký hợp đồng trách nhiệm với UBND xã và một số đơn vị .

Phó ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế huyện ông Hoàng Văn Thìn: Kiểm tra đôn đốc, ký hợp đồng trách nhiệm với UBND xã và một số đơn vị .

by HiephoaNet

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND  ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Sáng 12/12/2016 Ông Hoàng Văn Thìn Trưởng phòng Y tế Phó ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế huyện đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc, ký hợp đồng trách nhiệm với lãnh đạo các xã; Châu Minh, Mai Đình, Danh Thắng, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện, Phòng khám Đa khoa 108 Hùng Cường, Bệnh viên Đa khoa Sơn Uyên, Trung tâm y tế huyện về vấn đề mua BHYT tặng người thân.

Ông Hoàng Văn Thìn và ông Nguyễn Văn Đồng ký kết tại UBND xã Châu Minh

Số người đã mua (Các xã được kiểm tra) đều đạt từ 30 – 60 người; Tại UBND xã Châu Minh “ Chúng tôi quyết tâm phấn đấu đạt 450 thẻ BHYT chậm nhất trước 20/12/2016 sẽ nộp tiền và danh sách cụ thể về Bảo hiểm xã hội huyện” Phó BT-Chủ tịch UBND xã ông Nguyễn Văn Đồng khẳng định.

Ký kết tại UBND xã Mai Đình ( ông Hà Huy Hường bên phải ảnh)

Tại UBND xã Mai Đình ông Hà Huy Hường Phó BT- Chủ tịch UBND xã cũng quyết tâm đạt 350 thẻ BHYT; UBND xã Danh Thắng ông Vũ Đình Hảo Phó BT-Chủ tịch xã ký trách nhiệm đạt 300 thẻ BHYT.

Ký kết tại UBND xã Danh Thắng

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện ông Đặng Bá Nhiên ký trách nhiệm 100% cán bộ mua thẻ BHYT tặng người thân xong trước ngày 20/12/2016.

Lãnh đạo phòng khám Đa khoa 108 Hùng Cường ký trách nhiệm 72 thẻ .Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên đăng ký 100 thẻ, Trung tâm y tế huyện đăng ký 228 thẻ BHYT.

Ký kết tại Bệnh viện Đa khoa huyện ( ông Đặng Bá Nhiên GĐ đội mũ trắng ngành y)

Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế huyện, những hộ gia đình có mức sống trung bình ( theo tiêu chí quy định) nếu cả hộ đều mua thẻ BHYT sẽ được giảm 50% kinh phí/thẻ BHYT.

“ Mua thẻ BHYT tặng người thân đang là một cuộc vận động lớn trong toàn huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các cơ quan của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn đang nỗ lực thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại công văn số: 2409 ngày 07/12/2016 ” Ông Hoàng Văn Thìn Phó ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế huyện cho biết.

Phó ban chỉ đạo BHYT huyện Hoàng Văn Thìn quán triệt yêu cầu tại UBND xã Mai Đình

Ảnh đầu trang: Ký cam kết cùng lãnh đạo Phòng khám đa khoa 108 Hùng Cường

Hương Giang

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment