Home Quảng cáo Phượng hồng nhớ bạn…

Phượng hồng nhớ bạn…

by HiephoaNet

Xuân qua ve gọi hạ về.

Phượng hồng nhớ bạn, mắt hoe sân trường

Gió tìm sợi nhớ sợi thương

Dáng xưa tà áo vẫn thường tung bay.

Trống trường buông buổi chiều nay.

Bâng khuâng rời lớp nhớ thầy nhớ cô.

Chín mươi ngày nữa đến thu

Sân trường hoài niệm, dấu xưa đong đầy…

Thơ vườn Núi Ngọc: 5/5/2015

                                      Mạnh Hùng: 0983180109

Related Articles

Leave a Comment