Trang chủ Tin Tức Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng 21-8, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ, đoàn thể huyện, Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, thành viên UBND huyện.

Tại phiên họp, UBND huyện đã thảo luận, đánh giá vào các dự thảo báo cáo: Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/HU ngày 4/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác CCHC; nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn; Kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học trọng điểm chất lượng cao; Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, thu gom, xử lý rác thải và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020; Báo cáo công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân từ đầu năm 2018 đến nay, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018; dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí hỏa táng.

UBND huyện cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo; yêu cầu các cơ quan tham mưu, xây dựng báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp tới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ hằng tháng tổng hợp, thông báo kết quả giải quyết TTHC của các xã, thị trấn để Đảng ủy, UBND xã, thị trấn biết, chỉ đạo kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để xảy ra vi phạm; chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân về giải quyết TTHC. Phòng Y tế tăng cường tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý dứt điểm các cơ sở không đủ điều kiện và tổ chức đánh giá xếp loại 100% cơ sở hành nghề y, dược, cơ sở Masage, thẩm mỹ; thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh và trên Trang Thông tin điện tử của huyện những cơ sở vi phạm để người dân biết, lựa chọn khi khám chữa bệnh. Phòng Tài chính- kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và xã hội tham mưu UBND huyện xây dưung hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí hỏa táng; UBND huyện nhất trí việc hồ sơ hỗ trợ kinh phí hỏa táng được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn.

Phương Nhung

Bài liên quan

Gửi bình luận