Trang chủ Bất động sản Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô đất tại Khu dân cư Trung Hòa xã Mai Trung Hiệp Hoà.

Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô đất tại Khu dân cư Trung Hòa xã Mai Trung Hiệp Hoà.

Đăng bởi BT V2

UBND huyện Hiệp Hòa vừa quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô đất tại Khu dân cư Trung Hòa, xã Mai Trung, với tổng số 44 lô đất, tổng diện tích 5.030,9m2, khu đất đấu giá nằm giáp đường nối tỉnh lộ 295 sang trỉnh lộ 296.

Khu đất đã được thu hồi, giải phóng mặt bằng sạch đảm bảo đấu giá quyền sử dụng đất ở, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hiện Khu dân cư Trung Hòa, xã Mai Trung đã được san lấp mặt bằng, xây dựng các cơ sở hạ tầng đảm bảo việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Mục đích sử dụng đất là đấu giá thu tiền sử dụng đất và giao đất để xây dựng nhà ở mới.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín một vòng cho toàn bộ số lô đất của cuộc đấu giá.

Xem chi tiết tại đây

BBT

 

Bài liên quan