Trang chủ Tin TứcKinh tế Phát hành tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma tuý tại Lương Phong

Phát hành tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma tuý tại Lương Phong

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện thông báo kết luận số 81/TB-UBND ngày 02/7/2012 của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh; Sáng ngày 28/9/2012 ông Trần Hoành Trưởng phòng báo chí và xuất bản thuộc sở Thông tin & truyền thông tỉnh Bắc Giang cùng bà Nguyễn Thị Phi Phó trưởng phòng Văn hoá TT huyện, đã trực tiếp về UBND xã Lương Phong để trao tài liệu : Gia đình với công tác phòng chống ma tuý; luợng tài liệu được cấp phát tuyên truyền miễn phí trong chương trình tại Lương Phong là 3700 cuốn.

       Thay mặt lãnh đạo UBND xã ông Trần Văn Khải Phó chủ tịch UBND xã đã tiếp nhận sách, cảm ơn lãnh đạo Phòng báo chí xuất bản, sở Thông tin & truyền thông tỉnh cùng lãnh đạo phòng Văn hoá TT huyện, đã quan tâm tạo điều kiện cho địa phương; hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo, các tổ chức chính trị xã hội.. Trao cuốn tài liệu tới từng hộ gia đình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống ma tuý thực hiện tốt công phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh của việc giao và nhận tài liệu.

Ông Trần Hoành trao tài liệu cho ông Trần Văn Khải

( ông Trần Hoành đứng bên phải ảnh)

Lượng tài liệu được giao nhận

Tài liệu Gia đình với công tác phòng, chống ma tuý

HGiang

Bài liên quan

Gửi bình luận