Home Tin TứcKinh tế Phóng viên hiephoa.net trao đổi cùng ông Ngô Sách Thực ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại huyện Hiệp Hòa

Phóng viên hiephoa.net trao đổi cùng ông Ngô Sách Thực ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại huyện Hiệp Hòa

by HiephoaNet

Trước khi vào hội nghị Tiếp xúc cử tri của người  tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV Phóng viên Hiephoa.net có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Ngô Sách Thực Thường vụ Tỉnh ủy Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi:

– Phóng viên Hiephoa.net thưa ông: Với trách nhiệm hiện tại là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ông có thể cho cử tri Hiệp Hòa biết chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu ông làm Đại biểu Quốc hội khóa tới?

– Ông Ngô Sách Thực Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh:

Tôi suy nghĩ mỗi đại biểu phải làm thế nào để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Chương trình hành động của tôi quan tâm đến những vấn đề chủ yếu sau:

  1. Trên cương vị được giao, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Tập hợp đoàn kết nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.
  2. Kiến nghị với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thể chế quyền làm chủ của nhân dân, cơ chế, chính sách để thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, nhất là việc công khai trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực, ngân sách hàng năm. Nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy mạnh, quyết liệt hơn đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
  3. Kiện toàn bộ máy chính quyền theo hướng một việc một bộ, ngành chủ trì, rõ trách nhiệm và đủ thẩm quyền để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Từng bước cải thiện tiền lương của cán bộ các cấp. Sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công.
  4. Tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, sạch, đưa khoa học, liên kết hợp tác về nông thôn,
  5. Thúc đẩy cải cách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người dân.
  6. Giải quyết nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội gắn liền chăm lo đời sống cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp; chính sách với phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các đối tượng chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Qua tổ chức thực hiện nhiệm vụ lắng nghe, tập hợp ý kiến của nhân dân để tích cực tham gia xây dựng pháp luật của Quốc hội, để pháp luật gắn với thực tiễn cuộc sống hơn.

  1. Chú trọng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội bằng các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm, góp phần nâng cao chất lương giám sát của Quốc hội, thực hiện nghiêm pháp luật.
  2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội. Giữ vững phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh của người đại biểu, có thái độ quan điểm rõ ràng trước các vấn đề lớn của đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; tích cực tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nghiêm túc lịch tiếp xúc cử tri theo qui định.

Với trách nhiệm người đại diện cho cử tri tỉnh Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa, tôi sẽ tích cực hoạt động để các đại biểu ở Trung ương, tỉnh bạn quan tâm đến Bắc Giang, góp phần phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, của huyện nhà, thúc đẩy nhanh sự phát triển.

Ông Ngô Sách Thực đang trao đổi cùng đại biểu và cử tri huyện Hiệp Hòa ( Người mặc áo trắng đứng giữa)

Trên đây là nội dung chủ yếu chương trình hành động của cá nhân, với tư cách là người ứng cử, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ xây dựng lịch trình, giải pháp cụ thể để thực hiện. kính mong cử tri và nhân dân quan tâm, ủng hộ.

-Phóng viên: Vâng xin cảm ơn ông đã giành thời gian cho cuộc trò chuyện này; Chúc ông sẽ đắc cử với số phiếu cao trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vào ngày 22/5/2016 sắp tới.

 Hương Giang

Related Articles

Leave a Comment