Home Tin TứcKinh tế Phụ nữ Hiệp Hòa quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23

Phụ nữ Hiệp Hòa quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23

by HiephoaNet

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/HU, ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Huyện ủy Hiệp Hòa về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ngày 09/10/2015 Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tới các đồng chí Thường trực cơ quan Hội LHPN huyện và Ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XX, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN 26 xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã triển khai các nội dung nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong đó trình bày những kết quả đạt được giai đoạn 2010-2015: khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ XXII trên tất cả các lĩnh vực đồng thời phân tích và làm rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXII; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong  5 năm tới (2015-2020).

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện cũng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Hội LHPN huyện chỉ đạo: Sau Hội nghị cấp huyện, đề nghị Hội LHPN 26 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ tại địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương; định kỳ kiểm tra, đánh giá kịp thời và uốn nắn những thiếu xót, sớm đưa NQ vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Ngọc – Hội LHPN huyện Hiệp Hòa 

 

Related Articles

Leave a Comment