Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Nữ cán bộ, người lao động Hiệp Hòa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021

Nữ cán bộ, người lao động Hiệp Hòa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021

by Nguyễn Chí Tuệ

 Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phát động, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bànhuyện Hiệp Hòa- Bắc Giang nhiệt tình tham gia. 

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 – 2021). Năm 2021 cũng là năm thứ hai liên tiếp, Trung ương  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình này. 

Dưới đây là một số hình ảnh phụ nữ Hiệp Hòa trong tà áo dài truyền thống.

Chí Tuệ

Related Articles

Leave a Comment