Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy

Hiệp Hòa tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy

Đăng bởi HiephoaNet

Năm 2010, Huyện ủy, cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, vận dụng các chỉ thị, NQ của Đảng vào thực tiễn địa phương; công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng của huyện đạt được nhiều kết quả trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng đảm bảo các nội dung theo yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên coi trọng cả về chất lượng và số lượng, trong năm toàn huyện đã kết nạp 202 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 6.300 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 64,8%, không có cơ sở yếu kém. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14,4%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 69,6% đều tăng so với năm trước. Từ những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Năm 2011, huyện ủy Hiệp Hòa tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo ra sự thống nhất cao về các chủ trương, đường lối của Đảng. Tiếp tục cũng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng sau đại hội để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, BTV huyện ủy Hiệp Hòa đã trao giấy khen, phần thưởng cho 36 chi, đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu và 48 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2010.

Phương Nhung – Đài TT Hiệp Hòa

 

Bài liên quan

Gửi bình luận