Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa tập huấn nghiệp vụ rà soát thống kê hộ nghèo năm 2011

Hiệp Hòa tập huấn nghiệp vụ rà soát thống kê hộ nghèo năm 2011

by HiephoaNet

Trong 2 ngày 1 và 2/11/2011, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 cho thành viên BCĐ rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trưởng, phó thôn của các xã, thị trấn trong huyện.

Công tác rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo bắt đầu triển khai từ ngày 1-11 đến 25/11 tại 100% các xã, thị trấn trong huyện. Việc rà soát, thống kê nhằm xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo của từng thôn, khu phố (tính từ 1/10/2010 đến thời điểm 1-10-2011), nhằm giúp các cấp, ngành đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2011 và làm căn cứ thực hiện chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo năm tới. Căn cứ theo chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011-2015, ở khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400 nghìn đồng/người/tháng (4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống, cận nghèo mức 401 nghìn đồng đến 520 nghìn đồng/người/tháng; khu vực thành thị, hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 500 nghìn đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống, hộ cận nghèo mức thu nhập từ 501 nghìn đồng đến 650 nghìn đồng/người/tháng.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ giúp cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý các thôn, khu phố nắm chắc quy trình, công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức bình xét ở thôn, khu phố để lập danh sách công nhận các hộ nghèo và cận nghèo năm 2012 trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của huyện.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment