Home Tin TứcKinh tế Hội LHPN Hiệp Hòa với công tác quản lý các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình

Hội LHPN Hiệp Hòa với công tác quản lý các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình

by HiephoaNet

Hiệp Hòa là huyện trung du, miền núi của tỉnh Bắc Giang, dân số ước tính khoảng 24 vạn người. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đồng đất bạc màu, tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn cao. Đứng trước nhu cầu vay vốn, phát triển kinh tế của đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện giúp cho phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Hội. Vì vậy, hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua trong đó việc tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Hội nông dân- Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2010 triển khai tới 100% cơ sở Hội; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 02 trong việc cho phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra quản lý, sử dụng vốn vay ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ lãi xuất đối với hộ vay vốn để sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Thú y huyện tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ; hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đặc biệt là những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi.

Theo số liệu thống kê: năm 2005, trên địa bàn huyện có 21/26 cơ sở Hội quản lý nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 02, dư nợ đến 31/12/2005 là 48,738 tỷ đồng, chiếm 48,6%/ tổng dư nợ toàn huyện/7.372 hộ ở 269 tổ vay vốn, tỷ lệ nợ quá hạn là 3,8%. Tỷ lệ thu lãi, gốc đạt 90-92%. Đến năm 2010, có 21/26 cơ sở Hội quản lý vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số dư tính đến 31/12/2010 là 101,528 tỷ đồng, chiếm 52,4%/tổng dư nợ toàn huyện /7.113 hộ ở 174 tổ vay vốn (tăng 52,790 tỷ đồng so với năm 2005), tỷ lệ nợ quá hạn là 1,87% (giảm 1,93%), tỷ lệ thu gốc đạt 95,8%, lãi đạt 98,7%.

Thực hiện Đề án 1700 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức rà sát các tổ vay vốn và kiện toàn các tổ yếu kém và thực hiện thu lãi tại cơ sở. Kết quả sau khi kiện toàn còn lại 174 tổ đi vào hoạt động tốt; có 12 xã thực hiện Đề án 1700 với 2.246 hộ vay vốn thực hiện thu nộp lãi trực tiếp tại cơ sở với tổng số tiền là 36,442 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt 99,2%.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ lãi xuất cho hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện chính sách kích cầu của Chính phủ đã được Hội phụ nữ và Ngân hàng quan tâm triển khai quyết liệt. Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức phổ biến tuyên truyền rộng rãi nội dung văn bản đến toàn thể hộ vay vốn. Đến nay, đã đã tạo điều kiện cho 1.107 hộ vay hỗ trợ lãi suất với số tiền là 19,125 tỷ đồng, số lãi hỗ trợ cho các hộ là 2.136 triệu đồng.

Nhằm quản lý nguồn vốn vay có hiệu quả, tránh thất thoát, Hội LHPN huyện duy trì tốt việc tổ chức giao ban với Ban Giám đốc Ngân hàng và Chủ tịch Hội LHPN xã theo quy định nhằm kịp thới thông báo tình hình quản lý các nguồn vốn của các xã, thị trấn. Thông qua các buổi giao ban đó đã quán triệt các đơn vị quản lý và thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 02 với Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những tổ vay vốn hoạt động chưa tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Hàng năm, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra việc quản lý các nguồn vốn ở cơ sở, hàng năm đã đi kiểm tra ở 100% số xã với 210 lượt, kiểm tra ở 30% tổ vay vốn, đối chiếu đến 15% hộ. Đồng thời Hội LHPN huyện chỉ đạo 100% cơ sở Hội tổ chức kiểm tra vốn ở 100% tổ vay vốn, thường xuyên đối chiếu đến 100% hộ. Nhờ sự quan tâm, kiểm tra sát sao như vậy, kết quả là 100% hộ vay vốn sử dụng tốt đúng mục đích và có hiệu quả, không còn tình trạng xâm tiêu vốn, không có trường hợp nào vay ké, vay hộ và lập hồ sơ giả. Tình hình ghi chép sổ sách theo dõi vốn của các tổ sạch sẽ, rõ ràng…Điển hình các xã thực hiện tốt: Hợp Thịnh, Danh Thắng, Hương Lâm, Mai Trung, Thái Sơn, Quang Minh, Lương Phong, Đoan Bái, Hoàng An…

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp, với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật lồng ghép tập huấn nghiệp vụ cho vay và quản lý vốn, đồng thời hướng dẫn hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cho 100% đối tượng được vay vốn.

Từ những hoạt động trên đã tác động tích cực đến sự chuyển biến của phong trào phụ nữ cơ sở, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt với tổ chức Hội. Thông qua sinh hoạt tổ vay vốn, chị em thường xuyên trao đổi với nhau về kinh nghiệm làm kinh tế, cách tổ chức cuộc sống gia đình, quản lý và sử dụng vốn vay, được tập huấn các kiến thức về khoa học kỹ thuật … nhiều thành viên có vốn, cùng với sự tích cực lao động, tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật đã lựa chọn mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình, mang lại hiệu quả kinh tế, qua đó nhiều gia đình đã thoát nghèo và tiến tới làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Thông qua việc quản lý tốt các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình, Các cấp Hội phụ nữ huyện Hiệp Hòa được cấp uỷ đảng, chính quyền  đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội hoạt động và đánh giá cao vai trò của Hội phụ nữ  vào kết quả giảm nghèo của huyện Hiệp Hòa những năm qua. Tại Hội nghị tổng kết cho vay qua tổ theo NQLT số 2308, NQLT số 02 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn– Hội nông dân- Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2010, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa vinh dự được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng.

Tuy nhiên diễn biến phức tạp của nền kinh tế nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng đã làm ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền. Trong mấy năm qua lãi xuất thay đổi liên tục; giá cả nhiều mặt hàng tăng hàng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến việc đầu tư của hộ vay vốn; thời tiết diễn biến xấu, dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp đã làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất. Trong gian tới, các cấp Hội và Ngân hàng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 đạt hiệu quả; tiếp tục phối hợp công tác tập huấn nghiệp quản lý vốn, hướng dẫn hộ vay vốn sử dụng vốn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn; tổ chức tổng kết, đánh giá chuyên đề hoạt động và có biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện NQLT số 02.

Nguyên Phương – Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

 

 

Related Articles

Leave a Comment