Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Kết luận của PCT UBND huyện tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Kết luận của PCT UBND huyện tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

by HiephoaNet
Thời gian qua, BCĐ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó CT UBND huyện, phó trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó CT UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong xây dựng NTM của các xã, các thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó CT UBND huyện đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như phương pháp tuyên truyền chưa tạo sức mạnh lan tỏa; nhận thức người dân chưa cao; sự phối hơp vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chưa cao; tiến độ xây dựng một số công trình tại các xã còn chậm; chuyển dịch cơ cấu, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa có nhiều chuyển biến; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn còn hạn chế…Do đó, để thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015, đặc biệt phấn đấu xây dựng thành công xã Đoan Bái đạt chuẩn NTM trong năm 2014, phó CT UBND huyện Ngô Tiến Dũng đã yêu cầu trong thời gian tới các thôn, các xã cần tập trung cao độ phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Trong đó các thôn tiến hành rà soát, tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại để hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2014; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, điển hình tiên tiến về xây dựng NTM; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng lò đốt rác để xử lý vấn đề môi trường. Đối với UBND các xã xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ các công trình, hạng mục trong xây dựng NTM; Phối hợp với Phòng nông nghiệp để hoàn thiện hồ sơ công nhận thôn NTM năm 2014. Riêng xã Đoan Bái khởi công 2 công trình còn lại trước ngày 25/10; Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giải phóng mặt bằng công trình sân vận động theo quy định; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 23 công trình đã khởi công, đặc biệt công trình để hoàn thành tiêu chí số 4,6,7 và 17 theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Phó CT UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn như Phòng nông nghiệp, Phòng tài nguyên- môi trường, Phòng tài chính- kế hoạch, các thành viên BCĐ triển khai các nội dung để góp phần thực hiện hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment