Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng khu trung tâm Thị trấn Thắng

Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng khu trung tâm Thị trấn Thắng

by HiephoaNet

Thực hiện chương trình đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng Thị trấn Thắng theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV, để từng bước đưa Thị trấn Thắng đạt tiêu chuẩn loại IV, , vừa qua UBND huyện Hiệp Hòa đã họp và thông qua Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng, đường giao thông Khu vực trung tâm Thị trấn Thắng. Đây là một dự án quan trọng trong quá trình phấn đấu đưa Thị trấn Thắng trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa lớn trong khu vực

PV

Related Articles

Leave a Comment