Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Kết quả Hội thi ” Giai điệu tuổi hồng” huyện Hiệp Hòa- năm học 2010- 2011

Kết quả Hội thi ” Giai điệu tuổi hồng” huyện Hiệp Hòa- năm học 2010- 2011

by HiephoaNet

Sau hai ngày đua tài sôi nổi, Hội thi ” Giai điệu tuổi hồng” năm học 2010-2011 do Phòng giáo dục và đào tạo Hiệp Hòa tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả của Hội thi cụ thể như sau:

A- BẬC TIỂU HỌC:

I- Thể loại Múa:

Giải Nhất: Đức Thắng 1

Nhì: Thường Thắng, Đức Thắng 2

Ba: Hương Lâm 1, Đoan Bái 2, Hoàng Vân, Bắc Lý 2

KK: Hợp Thịnh 1, Mai Trung 1, Danh Thắng, Thái Sơn, Hoàng Lương, Hợp Thịnh 2 và Thanh Vân

II- Thể loại Tấu- Song ca- Tam ca

Giải nhất: không có

Nhì: Thị Trấn

Ba: Thường Thắng, Hoàng Lương

KK: Hợp Thịnh 1, Mai Trung 1, Hoàng Vân

III- Thể loại Đơn ca

Nhất: Đức Thắng 1

Nhì: Bắc Lý 2, Mai Đình 1

Ba: Ngọc Sơn, Thái Sơn

KK: Danh Thắng, Hương Lâm 2, HợpThịnh 2

IV- Thể loại Tốp ca:

Nhất: Đức Thắng 1

Nhì : Thị Trấn

Ba: Đức Thắng 2

KK: Đoan Bái 2, Hương Lâm 1

B- BẬC THCS:

I- Thể loại Múa:

Nhất: Danh Thắng

Nhì: Thanh Vân, Mai Trung

Ba: Hoàng An , Thường Thắng, Thái Sơn, Quang Minh.

KK: Hoàng Vân, Hòa Sơn, Thị Trấn, Hợp Thịnh.

II- Thể loại Tốp Ca:

Nhất: Đức Thắng

Nhì: Thị Trấn, Ngọc Sơn

Ba: Bắc Lý, Quang Minh

KK: Đại Thành, Hợp Thịnh, Lương Phong

III- Thể loại Tấu- đơn ca, song ca, tam ca:

Nhất: Thị trấn

Nhì: Danh Thắng, Hoàng An

Ba: Thường Thắng, Hoàng Vân

KK: Đức Thắng, Thái Sơn, Bắc Lý, Ngọc Sơn.

Nguồn Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa.

Related Articles

Leave a Comment