Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Nhất định phải đọc nếu có ô tô nhưng giấy tờ ngân hàng giữ

Nhất định phải đọc nếu có ô tô nhưng giấy tờ ngân hàng giữ

Đăng bởi HiephoaNet

1. Vừa qua NHNN gửi Công văn số 3851/NHNN-PC ngày 24/5/2017 về việc yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc quy định về việc bên thế chấp giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn HĐ thế chấp có hiệu lực theo quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP).

2. Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cũng có Công văn số 2916/C67-P9 ngày 31/5/2017 gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đề cập: Đối với những phương tiện thế chấp tại Ngân hàng tham gia giao thông thì Bên thế chấp được giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe trong thời hạn HĐ thế chấp có hiệu lực đúng quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP) và Công văn số 3851/NHNN-PC ngày 24/5/2017 của NHNN.

3. NH có nhận được yêu cầu của KH mới/KH đã và đang thế chấp phương tiện vận tải là ô tô tại về việc NH không giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, để KH được giữ giấy tờ này khi lưu thông, tránh bị CSGT phạt vi phạm.

NH xin trả lời như sau:
1. Khi nhận thế chấp phương tiện vận tải là ô tô: NH nhận thế chấp theo đúng quy trình, hướng dẫn về nhận TSBĐ là phương tiện vận tải, thực hiện theo đúng thỏa thuận tại HĐTC, theo đó KH và NH đã thỏa thuận rõ về việc NH sẽ là Bên giữ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký xe, KH được phép sử dụng xe để lưu thông kèm theo Giấy lưu hành xe do NH cấp.

2. Việc KH và NH thỏa thuận về việc NH giữ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký xe là thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

a. Điều 323 của Bộ luật Dân sự năm 2015 hiện hành khẳng định quyền của Bên nhận thế chấp là “Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác”. Theo đó, trong trường hợp Luật (là văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội) có quy định khác thì việc thỏa thuận đó của các bên sẽ phải tuân thủ theo Luật, chứ không phải tuân thủ theo quy định khác của Nghị định (là văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ)

b. Căn cứ khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Theo Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Bộ luật (văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành) là văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn so với Nghị đinh (văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành). Theo đó, trong trường hợp có quy định khác nhau về việc giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp giữa Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị định số 163, thì đương nhiên các TCTD căn cứ quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 để áp dụng.

c. Căn cứ theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Với quy định này, Bộ luật Dân sự năm 2005 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 bởi được thay thế bằng Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, Nghị định số 163 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163) với tính chất là văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 về giao dịch bảo đảm, cũng đã hết hiệu lực.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì việc NH giữ bản gốc GCN đăng ký xe là phù hợp với các quy định của PL, việc Cơ quan CA yêu cầu KH xuất trình bản gốc GCN đăng ký xe là không phù hợp, vì xe đã được thế chấp cho NH, các bên đã thỏa thuận NH giữa bản gốc GCN đăng ký xe và NH cấp Giấy lưu hành xe cho KH.

Nguồn: Ngân hàng Quốc tế | VIB

 

 

 

Related Articles

Gửi bình luận