Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Đi ăn cưới vợ cũ

Đi ăn cưới vợ cũ

by HiephoaNet

Vợ cũ đi lấy chồng

Mời mình về ăn cưới

Mình bàn với vợ mới

Có đi không vợ ơi!

Vợ mới cười rất tươi

“Chị mời thì nên đến

Vợ chồng mình cùng đi

Để tỏ lòng thân mến!”

Vợ cũ mặc rất đẹp

Thấy mình chạy đến chào

Chồng mới của vợ cũ

Ra tận nơi đón vào

Ôi cuộc tình rổ rá

Mà cưới vui bất ngờ

Mọi người tranh nhau hát

Mình cũng đòi đọc thơ

Trong làn khói lơ mơ

Ghé tai mình hỏi nhỏ

“Nếu cuộc tình này vỡ

Mình có mời anh không?”

Gửi từ email Bùi Hoàng Tám

Related Articles

Leave a Comment