Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thơ tặng Hiệp Hòa

Thơ tặng Hiệp Hòa

by HiephoaNet

 

Kính tặng Nhân dân huyện Hiệp Hòa

Có ai về với Hiệp Hòa?

Vần thơ con gửi làm quà mừng Xuân!

Thơ TÌNH,thơ NGHĨA, thơ NHÂN:

Thành tâm kính tặng toàn dân Hiệp Hòa.

 

CANH DẦN oanh liệt vừa qua

Hiệp Hòa có biết bao là tin vui:

Đầu tư bứt phá lên rồi;

Giao thông đường sá đắp bồi to ra!

Lúa cao sản cấy đại trà

Trường xưa xây mới thật là khang trang.

Có 10 sự kiện rõ ràng (1)

Là niềm kiêu hãnh thôn làng quê ta!

 

SẮC XUÂN TÂN MÃO (2) hiện ra:

Bao nhiêu kế hoạch, bấy là ước mơ!

Chúc dân sức khỏe dư thừa

Chung tay xây dựng Hiệp Hòa tiến lên!

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Mai Đình- Châu Minh- Hương Lâm

Ngô Văn Quyết, Thanh Xuyên, 01/01/2011

 

(1) Xem các bài: “10 sự kiện nổi bật của huyện Hiệp Hòa năm 2010” hay bài :  “Cuộc gặp gỡ giữa Hiephoa.net với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa”;

(2) Xem bài: “ Sắc xuân Tân Mão”

 

Related Articles

Leave a Comment