Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa NCS Đoàn Văn Soạn- Đại học Nông Lâm Bắc Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ nông nghiệp

NCS Đoàn Văn Soạn- Đại học Nông Lâm Bắc Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ nông nghiệp

by HiephoaNet

Ngày 17/8/2011, tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Hội đồng chấm luận án tiến sĩ nông nghiệp, đã tổ chức cho nghiên cứu sinh Đoàn Văn Soạn, chuyên nghành chăn nuôi động vật, mã số 62 62 40 01, cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, bảo vệ luận án Tiến sĩ đề tài khoa học: “ Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực giống Duroc và L19”.

Sau khi Viện Đào tạo sau Đại học thông báo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ gồm có: Chủ tịch Hội đồng GS, TS Vũ Duy Giảng. Thư ký Hội đồng Phó GS, TS Phan Xuân Hảo. Các thành viên Hội đồng là: Phó GS, TS Nguyễn Văn Đức; Phó GS, TS Đinh Văn Chỉnh; Phó GS, TS Trần Quang Hân; Phó SG, TS Đàm Văn Tiện và TS. Nguyễn Quế Côi.

Hội đồng chấm luận án giới thiệu Lý lịch khoa học của NCS Đoàn Văn Soạn và các điều kiện cần thiết để NCS Đoàn Văn Soạn bảo vệ luận án. Tiếp đó NCS Đoàn Văn Soạn đã trình bày tóm tắt nội dung luận án. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu các câu hỏi?. Các phản biện là PGS, TS Nuyễn Văn Đức; PGS, TS Đinh Văn Chỉnh; PGS, TS Trần Quang Hân, PGS, TS Đàm Văn Tiện, TS Nguyễn Quế Côi  đọc bản nhận xét luận án.

Hội đồng chấm luận án đã tiến hành họp, thông qua các ý kiến nhận xét của các phản biện độc lập, bỏ phiếu kín, tổng hợp thông qua Quyết nghị của Hội đồng, công bố kết quả đánh giá luận án. NCS Đoàn Văn Sọan đã đạt xuất sắc và công nhận Luận án tiến sĩ từ ngày 17/8/2011.

Thay mặt BGH Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Hội, Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu chào mừng và ghi nhận sự cố gắng của NCS Đoàn Văn Soạn đạt kết quả tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ nông nghiệp. Kết quả đó đã tạo cho Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang có thêm nguồn nhân lực mới để làm nòng cốt cho công tác quản lý, lãnh đạo và giảng dậy của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Tiến sĩ nông nghiệp Đoàn Văn Soạn, người ôm hoa.
Bài và ảnh Vũ Hoàng Thương

 

Related Articles

Leave a Comment