Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Nghị quyết: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 của HĐND huyện Hiệp Hoà

Nghị quyết: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 của HĐND huyện Hiệp Hoà

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 17 và 18 tháng 12/2012 Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII đã tổ chức kỳ họp thư 5 và ban hành 07 Nghị quyết; trong đó có Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày 18/12/2012 Nghị quyết :Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012;mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 . Dưới đây là toàn văn Nghị quyết này:

NGHỊ QUYẾT Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012;mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 05

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 15/HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2013;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với những nhận định, đánh giá tại báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh – tế xã hội năm 2012; mục tiêu và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, đó là:Năm 2012, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp hơn so với dự báo. Trong huyện hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục gặp khó khăn do nội lực còn yếu, khả năng tiếp cận nguồn vốn hạn chế, thị trường bị thu hẹp; giá các mặt hàng biến động thất thường…ảnh hưởng đến tốc độ phát triển – kinh tế xã hội. Song dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh; sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt và linh hoạt của UBND huyện, cùng nỗ lực, cố gắng của các cấp các ngành và nhân dân trong huyện  kinh tế- xã hội năm 2012 của huyện đã đạt được kết quả tích cực:           Giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN; nông, lâm, thuỷ sản; dịch vụ tăng so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp: Công nghiệp – TTCN chiếm tỷ trọng 24,5%, Nông lâm nghiệp, thủy sản: 38,5%, dịch vụ: 37%.

Giải phóng xong mặt bằng nhiều dự án quan trọng như đường 296, đường giây 220kv, 500kv Sơn La- Hiệp Hoà, dự án điện nông thôn KFW, cầu Đông Xuyên. Thực hiện tốt kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2012; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Quyết định 147 của UBND tỉnh; hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Hợp Thịnh, cụm công nghiệp Đoan Bái, quy hoạch thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, quy hoạch khu trụ sở Huyện uỷ- UBND huyện, quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại tỷ lệ 1/500.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, có diện tích lúa lai cao nhất tỉnh; sản lượng lương thực có hạt tăng so cùng kỳ. Tăng cường xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện, nhất là mới phát sinh trong năm 2012;  xử lý, khắc phục cơ bản một số điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội ngày càng được bảo đảm. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm so cùng kỳ. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tiến bộ. Tỷ lệ kiên cố hoá trường hợp học tăng so với cùng kỳ.  Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang có chuyển biến từng mặt. Chế độ chính sách cho các đối tượng người có công được thực hiện nghiêm chỉnh. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước nâng lên, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế dự phòng được chú trọng. Đã hoàn thành đề án phát triển kinh tế – xã hội 16 ATKII được tỉnh phê duyệt.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tập trung chỉ đạo dứt điểm nhiều đơn thư KNTC kéo dài. An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của huyện còn nhiều khó khăn chưa được giải quyết triệt để như: Thu hút đầu tư và giải phóng mặt bằng triển khai một số dự án còn gặp nhiều khó khăn.  Thu ngân sách trên địa bàn không đạt kế hoạch đề ra.

 Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; xác định được thế mạnh của huyện trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Quản lý đất đai, nhất là cơ sở còn nhiều yếu kém, thậm chí buông lỏng quản lý, tình trạng bán đất trái thẩm quyền, làm nhà trên đất nông nghiệp còn diễn ra, chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm ở một số cơ sở;cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt tỷ lệ thấp. Công tác bảo vệ môi trường chưa đem lại hiệu quả rõ rệt. Tình trạng khai thác đất, cát sỏi trái phép còn diễn ra.

Công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chưa hiệu quả, tình trạng thực phẩm mất an toàn vệ sinh vẫn còn. Tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp học thấp so với bình quân của tỉnh. Công tác khám chữa bệnh tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế về chuyên môn, thái độ làm việc của một số cán bộ có lúc, có nơi chưa được tốt. Xuất khẩu lao động đạt tỷ lệ thấp; tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên tăng cao so cùng kỳ,chưa được quan tâm đúng mức.

Cải cách hành chính có chuyển biến tiến bộ, song chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính chưa tốt còn để hồ sơ tồn đọng. Công tác bầu cử trưởng thôn ở một số xã phức tạp, chậm tiến độ, còn xảy ra sai phạm. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc và tinh thần thái độ của một số cán bộ chưa tốt. Chất lượng giải quyết đơn thư KNTC còn thấp, còn nhiều vụ việc kéo dài, giải quyết không dứt điểm. Tội phạm hình sự , buôn bán ma tuý và các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. An ninh nông thôn đang nảy sinh nhiều vấn đề, chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để. Việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân chưa cao; tai nạn giao thông vẫn chưa giảm; chưa xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường…

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, cụ thể là:

 1. Các mục tiêu chủ yếu:

– Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 14,5%, trong đó công nghiệp-xây dựng 16%, nông lâm nghiệp thủy sản 6,0%, dịch vụ 17%;

– Cơ cấu giá trị sản xuất: công nghiệp – xây dựng 26%; nông, lâm, thuỷ sản 39%; dịch vụ 35%.

– Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 91.140 tấn

– Chăn nuôi : Tổng đàn trâu 4.300 con, đàn bò 36.500 con, đàn lợn 145.000 con, đàn gia cầm 1,7 triệu con, thịt hơi các loại 25.000 tấn.

– Mức giảm tỷ lệ sinh 0,11%0, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,36%

– Giáo dục (năm học 2013-2014):  Duy trì phổ cập giáo dục TH và THCS đúng độ tuổi ở cả 26 xã và thị trấn.    

– Tỷ lệ phòng học kiên cố:

+ Mầm non đạt 59,6%;

+ TH đạt 74,6%;

 + THCS đạt 83,6%;

– Số trường đạt chuẩn quốc gia: 62.

– Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 64%;

– Duy trì 26 xã và thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế;

– Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng :  16,7%

– Số lao động được giải quyết việc làm mới 3.000 người, trong đó lao động xuất khẩu 230 người

–  Tỷ lệ hộ nghèo:  6,86%;

– Có 61% số làng, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 83% số hộ được công nhận gia đình văn hóa;

– 99% dân số đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh;

– 89,3% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh;

– An ninh trật tự được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-QSĐP.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Năm 2013, dự báo bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục còn có nhiều khó khăn, tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn đối mặt với những khó khăn, yếu kém chưa thể khắc phục ngay trong thời gian tới. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh Phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

2.2. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.Tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất, các loại cây con có giá trị và thu nhập cao theo hướng hình thành các trang trại, nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. Phát triển diện tích lúa lai, lúa thuần có năng suất cao; xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật.

2.3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành dịch vụ trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động của Bộ Chính trị “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2.4. Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn huyện; tập trung thu phí, lệ phí, thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận doanh…

2.5.Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; chủ động thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão để giảm thiểu thiệt hại khi bão, lụt xảy ra.

2.6. Tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ kiên cố hoá trường lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậc học trên địa bàn huyện. Thực hiện đề án xã hội hóa công tác y tế; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.

2.7.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động và giảm nghèo bền vững.

2.8. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

2.9. Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh và ổn định trật tự an toàn xã hội, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Điều 3.Giao cho UBND huyện tiếp tục cụ thể hoá các biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thư­ờng trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tăng cư­ờng kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – an ninh, quốc phòng năm 2013.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Hiệp Hoà khoá XVIII,  thông qua./.

       CHỦ TỊCH

 Nguyễn Tiến Cơi

        (Đã ký)

BBT

Bài liên quan

Gửi bình luận