Home Quảng cáo Ngày 25/1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày 25/1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XIII

by Hương Giang

Hôm nay (25/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Trước phiên trù bị, các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo chương trình của Đại hội, Đại hội lần này sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá kết quả 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội.

Theo chương trình, sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đại hội làm việc đến ngày 2/2/2021.

Ảnh đầu trang: Đảng là niềm tin

BBT

Related Articles

Leave a Comment