Home Quảng cáo Ngắm trăng…

Ngắm trăng…

by HiephoaNet

Em ngắm trăng hay trăng ngắm em

 Biển là gương soi hồng hai khuôn mặt

Nơi xa ấy chị Hằng có biết

Góc chân trời,thiếu nữ ngỏ tri âm

 

Tôi người khách vô tình qua bến vắng

Trở thành người hạnh phúc nhất trần gian

Hãy yên lặng biển ơi lay nhẹ sóng

Tiên giáng trần bến vắng chiều nay…

Thu-2015 Chu quang Hiển

 

 

Related Articles

Leave a Comment