Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa: Gieo trồng cây vụ đông đạt 100% diện tích

Hiệp Hòa: Gieo trồng cây vụ đông đạt 100% diện tích

by HiephoaNet
Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm mang lại giá trị kinh tế cao nên ngay từ đầu vụ huyện Hiệp Hòa đã sớm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các xã, xác định rõ cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, xây dựng thời vụ, quy trình sản xuất cụ thể cho từng cây trồng; triển khai xây dựng các mô hình trong vụ đông, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây trồng vụ đông đến các hộ nông dân; Dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh, có biện pháp kỹ thuật phòng trừ kịp thời, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra…. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã gieo trồng xong 3.295 ha cây vụ đông, đạt 100% diện tích, trong đó nông dân đã trồng 1.200 ha ngô, 280 ha lạc, 110ha khoai tây thương phẩm, 100ha rau chế biến, 750 ha khoai lang và và gần 1000ha rau đậu các loại. 
 
 
Trong vụ đông này, huyện Hiệp Hòa đã thực hiện 5 cánh đồng mẫu cây màu gồm 3 cánh đồng rau cần ở xã Hoàng Lương, 1 cánh đồng lạc ở xã Ngọc Sơn và 1 cánh đồng khoai tây chế biến ở xã Danh Thắng, quy mô mỗi cánh đồng từ 30ha trở lên. UBND huyện có cơ chế hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha cho cánh đồng mẫu trồng rau màu trong huyện.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment