Home Tin TứcGiáo dục Nâng cao chất lượng chuyên môn ở Trường Mầm non Ngọc Sơn

Nâng cao chất lượng chuyên môn ở Trường Mầm non Ngọc Sơn

by Ngô Văn

Nói đến chất lượng chuyên môn trong trường mầm non tức là nói đến chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đó là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục mầm non, vì họ là người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, là lực lượng chủ yếu thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên cần phải luôn luôn rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm. Điều đó chứng tỏ rằng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết mà người cán bộ quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non.
Từ nhận thức trên, Ban giám hiệu trường Mầm non Ngọc Sơn xác định công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên giỏi các cấp nói riêng là nhiệm vụ then chốt, vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên, lâu dài. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng giáo viên giỏi của Trường Mầm non Ngọc Sơn, được tổ chức vào ngày 3- 3- 2021:

THU HĂNG

Related Articles

Leave a Comment