Home Tin TứcKinh tế Hùng Sơn: Hai công trình chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016

Hùng Sơn: Hai công trình chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016

by HiephoaNet

Thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2011 trên địa bàn xã Hùng Sơn đã triển khai khởi công và hòan thành 2 công trình cứng hóa đường giao thông. Trong đó công trình cải tạo, nâng cấp đường liên xã với tổng chiều dài gần 1 km, với số vốn đầu tư 1 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn do nhà nước hỗ trợ, vốn ngân sách xã và huy động nhân dân đóng góp; công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, Doanh nghiệp Hải Phong được chỉ định thầu thi công; Ban quản lý dự án xây dựng huyện Hiệp Hòa tư vấn giám sát kỹ thuật; được khởi công vào trung tuần tháng 3/2011, đến nay đã hòan thành xong phần đổ bê tông mặt đường. Cùng với việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã, thôn Tân Sơn đã triển khai  dự án cứng hóa đường giao thông nông thôn với chiều dài gần  700 m, bề rộng mặt đường 2,5 – 3 m, tổng dự toán 400 triệu đồng, công trình được khởi công và hoàn thành trong  tháng 4/2011. Đây là 2 công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và là công trình thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Những khối bê tông cuối cùng của công trình

Một số đoạn đường đã hoàn thành

Bài và ảnh: Đức Trung

 

 

Related Articles

Leave a Comment