Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hôm nay, Hội nghị lần thứ 14 của BCH TƯ Đảng khai mạc

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 14 của BCH TƯ Đảng khai mạc

by HiephoaNet

 

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 14 của BCH TƯ Đảng sẽ khai mạc và kéo dài trong một tuần. Với tầm vóc hội nghị trung ương cuối cùng trước khi Đại hội Đảng diễn ra nửa đầu tháng 1 năm sau, một số tâm nguyện gửi gắm niềm tin Hội nghị 14 sẽ đáp ứng mong đợi của người dân cả nước .

Theo chương trình Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

sẽ làm việc đến ngày 21/12/2010 (Ảnh: http://www.cpv.org.vn)

 

Related Articles

Leave a Comment