Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội MTTQ huyện Hiệp Hòa hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

MTTQ huyện Hiệp Hòa hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

by Nguyễn Chí Tuệ

Chiều 26/02/2021, tại Hội trường Huyện ủy , Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo một số Phòng, Ban của Huyện ủy- UBND huyện.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn quán triệt về tổ chức năm bước, ba vòng hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn thực hiện kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Hiệp Hòa.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận về số dư ở khu vực bầu cử được bầu 5 đại biểu; thành phần hội nghị giới thiệu người ứng cử HĐND xã ở thôn, ở xã hiện nay một người kiêm nhiệm đến 3 chức danh; một số khó khăn trong việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, hội nghị cử tri nơi công tác ở cơ sở trong công tác bầu cử…

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Phương Huyện ủy viên- Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện yêu cầu các đại biểu quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Bầu cử các cấp. Nghiên cứu kỹ các văn bản lãnh đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, nhất là việc đảm bảo đúng thời gian quy định trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo tỷ lệ người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, tỷ lệ nữ, tôn giáo. Đảm bảo đủ số dư theo hướng dẫn của MTTQ. Đối với đảng viên tham gia ứng cử phải thực hiện đúng quy định của Đảng, phải được cấp ủy Chi bộ, Đảng ủy cấp trên đồng ý mới được ứng cử, bám sát định hướng lãnh đạo để làm tốt công tác hiệp thương nhân sự. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn nắm chắc tình hình cơ sở, thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự trong bầu cử, tạo niềm tin cho nhân dân để cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân. 

 Hội nghị tập huấn hướng dẫn bầu cử, đã giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận huyện Hiệp Hòa nắm vững các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Giúp những người trực tiếp tham gia làm công tác bầu cử ở cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác bầu cử, góp phần hoàn thành tốt công tác bầu cử trên địa bàn huyện.

Chí Tuệ

Related Articles

Leave a Comment