Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa MTTQ huyện Hiệp Hoà 5 năm xây dựng và phát triển

MTTQ huyện Hiệp Hoà 5 năm xây dựng và phát triển

by HiephoaNet

Là một bộ phận trong hệ thống chính trị  – là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân địa phương, nhiệm kỳ qua (2009 – 2014) Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Hòa đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa đã chủ động trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) và các đề án phát triển kinh tế – xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Nhiêm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện luôn chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từng bước đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân nên; kết quả số lượng hội viên phát triển năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: Hội Nông dân huyện đã tập hợp được 33.421 hội viên (đạt 74,9 %); Hội CCB có 12.071 hội viên (đạt 95%); Hội Phụ nữ có 39.634 hội viên (đạt 68%); Đoàn thanh niên có 6.940đoàn viên, Liên đoàn lao động có 11.950 đoàn viên (đạt 91,9%), Hội Người cao tuổi có 38.865 hội viên (đạt 98%).

Trên cơ sở bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt các chương trình trọng tâm theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với thực tiễn, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên như Hội phụ nữ, Hội CCB, Hội nông dân, tổ chức Đoàn Thanh niên, LĐLĐ… nên đã thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP – AN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt được kết tích cực, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. Kết quả: năm 2013, toàn huyện có 121/229 thôn làng, khu phố đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện (chiếm 52,84%), tăng 8,84% so với năm 2008; có 45.335/53031 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (đạt 85,49%), tăng 5% so với năm 2008; có 03 đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh; 70% cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua “Hiệp Hòa chung sức xây dựng nông thôn mới” đến các tầng lớp nhân dân. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, nhân dân trong huyện đã tình nguyện hiến 188.717 m2 đất, tự tháo dỡ 21.191 m2 tường rào, ủng hộ 18.289 ngày công. Riêng các hộ dân của 5 xã điểm đã tình nguyện hiến trên 25.023 m2 đất, tháo dỡ hơn 6.680 m2 tường rào, tham gia 12.458 ngày công lao động, đóng góp kinh phí trên 30.869 triệu đồng để xây dựng đường làng, ngõ xóm…

 Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện hướng dẫn, chỉ đạo 100% khu dân cư tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm; gắn với tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân với sự tham gia của trên 190.000 lượt nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và những người con của địa phương đang sinh sống, học tập, công tác ở trong và ngoài huyện về dự ngày hội tạo nên sự đoàn kết,  thống nhất về tư tưởng trong nhân dân và sự đồng thuận cao trong khu dân cư và toàn xã hội.

Với vai trò là nòng cốt, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ huyện đã cùng với Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”,“Tết vì người nghèo” huyện đã vận động được 5.745.337.000 đồng; đã chi hỗ trợ 862 hộ nghèo làm nhà với số tiền 2.105.900.000 đồng; tặng quà, thăm hỏi với số tiền 3.435.240.000 đồng; chi hỗ trợ khác với số tiền: 104.700.000 đồng… Công tác quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” được thực đảm bảo nguyên tắc, đúng quy định. Việc phát huy nhiều nguồn lực, cùng với sự phấn đấu vươn lên của chính người nghèo đã góp phần giảm nhanh số hộ nghèo trong huyện từ 15,7% (năm 2008) giảm  xuống còn 6,46% (năm 2013).

Cùng với các cuộc vận động trên, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như: “Nhà tình nghĩa”; “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”;  “Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ sạch đẹp”,…đã được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng bước được nhân rộng ở các xã, thị trấn và cho kết quả tích cực, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. 05 năm qua, toàn huyện đã xây mới, tặng 29 nhà tình nghĩa trị giá 1.740.000.000 đồng cho đối tượng thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia tích cực vào quá trình triển khai, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại địa phương đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Tổ chức 209 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử. Tổng số có 16.901 cử tri tham gia, đóng góp 1.209 ý kiến với những người ứng cử. Kết quả đã bầu được 3/3 đại biểu Quốc hội; 11/11 đại biểu HĐND tỉnh;  39/40 đại biểu HĐND huyện; 681/726 đại biểu HĐND cấp xã. Phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện giám sát 42 cuộc; phối hợp với Viện kiểm sát huyện giám sát, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ tại công an huyện được 10 cuộc.

Công tác phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện khá tốt.  Nhiệm kỳ qua, MTTQ đã phối hợp tổ chức được 17 cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, 27 cuộc tiếp xúc với Đại biểu HĐND 3 cấp với 3.850 người tham gia, đóng góp 599 ý kiến.  Những ý kiến chính đáng của cử tri đều được các đại biểu trả lời tại hội nghị hoặc ghi nhận phản ảnh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện dân chủ, cởi mở, công khai và đúng luật, tạo nên sự gắn bó giữa cử tri với đại biểu dân cử.

Với những thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ phấn đấu, có thể khẳng định, 5 năm qua khối đại đoàn kết toàn dân ở huyện Hiệp Hòa được củng cố và mở rộng, đồng thuận xã hội ngày càng cao, dân chủ được phát huy đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận tổ quốc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó sẽ là động lực, là tiền đề cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Hòa xác định và nêu quyết tâm trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Hòa lần thứ XX, nhiệm kỳ (2014 – 2019) được tổ chức với chủ đề : Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Hòa trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh“. Đại Hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XX, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần quan trọng xây dựng quê hương Hiệp Hòa anh hùng ngày càng văn minh, giàu mạnh./.

Ông Trần Quang Đạo, Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2013

Ảnh tư liệu 

Minh Hiền (BTG)

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment