Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Việt Yên: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hoạt động chứng thực trên địa bàn huyện.

Việt Yên: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hoạt động chứng thực trên địa bàn huyện.

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 22/11/2011, Huyện Việt Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hoạt động chứng thực trên địa bàn huyện. Về dự tập huấn có các thành viên HĐPHGDPL huyện Việt Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính- Xây dựng, cán bộ Văn phòng-Thống kê các xã, thị trấn.

Ông Ngô Bắc Tiến, Trưởng phòng xây dựng và thi hành Văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp Bắc Giang.

Ông Ngô Bắc Tiến, Trưởng phòng xây dựng và thi hành Văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã về dự và truyền đạt nội dung Thông tư số 03, ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Toàn cảnh lớp học

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 03 của BTP bao gồm: Những quy định chung( Phạm vi và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Mục đích theo dõi tình hình thi hành pháp luật). Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Đánh giá về tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; Mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức cá nhân; Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; Tính hợp lý của các quy định pháp luật; Các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật). Cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tình hình thi hành án theo ngành; Thi hành pháp luật ở địa phương; Thi hành pháp luật trên cơ sở thông tin do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp). Chế độ báo cáo, kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình vi phạm pháp luật…

Kết thúc lớp tập huấn, các đại biểu đã nắm được các nội dung cơ bản của Thông tư hướng dẫn số 03 ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp. Chủ Tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐPHPBGDPL huyện Việt Yên đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng từ huyện tới cơ sở thực hiện tốt Thông tư số 03 của Bộ Tư pháp.

Hoàng Thương

 

Bài liên quan

Gửi bình luận