Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Ngọc Sơn: tỷ lệ sinh con lần 3 trên 9%

Ngọc Sơn: tỷ lệ sinh con lần 3 trên 9%

by HiephoaNet
Thời gian qua, xã Ngọc Sơn đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các pháp lệnh dân số đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc thực hiện các chính sách dân số-KHHGĐ; Tăng cường các chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ… Do đó, tỷ lệ sinh con lần 3 trên địa bàn xã giảm qua các năm. Năm 2014, toàn xã có 217  trẻ được sinh ra trong đó, có 21 trường hợp sinh con lần 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 9,68%. 
Thu Trang

Related Articles

Leave a Comment