Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Việt Yên: Triển khai Luật hòa giải ở cơ sở

Việt Yên: Triển khai Luật hòa giải ở cơ sở

by HiephoaNet
Ngày 7/4/2014, huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật hòa giải ở cơ sở. Tới dự hội nghị có các ông bà là lãnh đạo thay mặt cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Việt Yên và cơ sở. Ông Nguyển Văn Kiệm, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 7/4/2014, huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật hòa giải ở cơ sở. Tới dự hội nghị có các ông bà là lãnh đạo thay mặt cho cấp ủy chính quyền đoàn thể huyện và cơ sở. Ông Nguyển Văn Kiệm, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Pháp luật của Phòng Tư pháp Trần Thu Thủy truyền đạt các nội dung cơ bản của của Luật hòa giải và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Những nội dung cơ bản được nghiên cứu đó là: Phạm vi điều chỉnh của Luật; Những quy định chung của Luật hòa giải; Hòa giải viên, tổ hòa giải; Tổ hòa giải; Hoạt động hòa giải cơ sở; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và điều khoản thi hành. 
 
Sau khi thảo luận và nghe giải đáp các ý kiến của các đại biểu, Hội nghị tiếp tục triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn. Đó là sự cần thiết xây dựng Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Quan điểm xây dựng pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Những nội dung công khai để dân biết; dân bàn và quyết định; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; nhân dân giám sát và các điều khoàn thi hành.    
 
Ông Nguyễn Văn Kiệm, Phó chủ tịch TT UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn và yêu cầu các ngành chức năng của huyện và cơ, với chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 
 
Hoàng Thương

Related Articles

Leave a Comment