Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Mai Trung: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên Hội LHPN và nhân dân trên địa bàn

Mai Trung: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên Hội LHPN và nhân dân trên địa bàn

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng ngày 5/10/2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp xúc đối thoại với hội viên Hội LHPN xã nhân dân thôn Trung Hòa.

Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, trên lĩnh vực quản lý và môi trường. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Tại các hội nghị tiếp xúc đối thoại, hội viên Hội LHPN xã Mai Trung và nhân dân Trung Hòa đã phát biểu đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Mai Trung xem xét lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề người dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, tài chính, công tác gia đình và trẻ em. Đề nghị xã quan tâm chỉ đạo công tác công tác điều tiết nước để đảm bảo sản xuất phát triển. Đề nghị xã quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý hoạt động của chợ, bởi thực tế một số hộ kinh doanh lấn chiếm diện tích chợ Trung Hòa; giải quyết điểm thu gom phế liệu tại xứ đồng Đống Ngón gây ô nhiễm môi trường …

Nhân dân mong muốn các đồng chí lãnh đạo xã Mai Trung vừa được tín nhiệm giao giữ các chức vụ chủ chốt của xã cần đem hết tinh thần trách nhiệm, tâm huyết lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.
Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Trung đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của nhân dân thuộc thẩm quyền và hứa quyết tâm tập trung từng bước giải quyết trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp và đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.

Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là dịp để người dân bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, và đề xuất các giải pháp để khắc phục những vấn đề còn tồn đọng, trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Từ đó giúp người đứng đầu nắm rõ, để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Trung đề nghị nhân dân tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp, đoàn kết cùng Đảng bộ và Chính quyền xây dựng quê hương Mai Trung ngày càng phát triển.

Nguyễn Chí Tuệ

Bài liên quan