Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Mừng xuân

Mừng xuân

by HiephoaNet

Mùa xuân đã đến, khắp nơi nơi,

Hoa nở hồng tươi, thắm đất trời.

Chim hót véo von, ngời sức sống,

Bướm bay phơi phới, rộn tình đời.

Giang sơn đổi mới, đang đua sắc,

Non nước tư duy, cảnh đẹp vời.

Vũ trụ bừng lên, trời rực rỡ,

Chứa chan lay động cả lòng người.

  Ngày  16 tháng  1 năm 2016

      Ngô Văn Hiển 01653040626

 

Related Articles

Leave a Comment