Home Tin TứcKinh tế Mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng

Mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng

by HiephoaNet

( NDĐT) 70 năm trước, ngày 19-8-1945, Công an nhân dân Việt Nam (CAND) đã ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám như một tất yếu lịch sử. Ra đời trong bão táp cách mạng; tôi luyện trong khói lửa kháng chiến vì độc lập tự do của dân tộc và thống nhất đất nước; trưởng thành qua thực tiễn sôi động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), CAND Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào những thành tựu vĩ đại của Đảng, đất nước và dân tộc.

Giữa những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, CAND đã hòa cùng trái tim hàng triệu người dân Việt Nam thành một khối sắt son cho lời thề độc lập. Cuộc cách mạng vô sản do Đảng lãnh đạo chính là bước ngoặt vĩ đại. Ngay trong thời khắc “sinh tử” đó, giữ vững thành quả vùng lên của cả một dân tộc sau hơn 80 năm nô lệ là kỳ tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có vai trò của CAND – vũ khí sắc bén của Đảng, của Nhà nước chuyên chính vô sản trước thù trong giặc ngoài.

Chính cuộc đối đầu không khoan nhượng, giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa chính và tà, giữa ánh dương và đêm đen mà điển hình là dẹp tan vụ bạo loạn phố Ôn Như Hầu mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng bằng những bàn tay ngoại bang hắc ám, đã cho thấy bản lĩnh và tầm nhìn của Đảng khi đã tôi luyện “thanh kiếm và lá chắn” tin cậy để bảo vệ Đảng, bảo vệ dân, bảo vệ chế độ. Tắm mình trong thực tiễn cách mạng phong phú, từ đó về sau, bài học tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đặc biệt ở những khúc quanh của lịch sử, những bước ngoặt cam go của cách mạng, với toàn lực lượng CAND luôn thời sự và nóng hổi.

Nhìn lại 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các thế hệ CAND thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có CAND. Từ những ngày đầu trứng nước cho đến những chặng đường phát triển sau này của CAND, tư tưởng xuyên suốt của Người trong lãnh đạo chỉ đạo CAND luôn là sự khẳng định bản chất nhân dân của người công an cách mạng Việt Nam. Không phải là quan cách mạng, “công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ”, “phải dựa vào dân mà làm việc”, “biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong”, “làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ”- Đó là cội nguồn về xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Đó cũng là những bài học thực tiễn và lý luận quý báu không bao giờ cũ qua 70 năm chiến đấu, hy sinh của CAND.

Bài học ấy, hiển hiện hôm nay trong các phong trào “Công an nhân dân học tập làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện Cuộc vận động: “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Bài học ấy phải tiếp tục được làm sâu sắc, thiết thực, cụ thể trong mối quan hệ máu thịt gắn bó giữa công an với nhân dân, trong mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi.

Kỷ niệm 70 năm chính là thời điểm nhìn lại và suy nghĩ. Truyền thống vẻ vang được xây đắp bằng bao xương máu, công sức của lớp lớp anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ CAND không thể một ngày ngừng bồi đắp. Chừng nào còn cái ác, dẫu mang khuôn mặt nào, chừng nào còn cái xấu dưới vỏ bọc tinh vi và nham hiểm nào, chừng đó, bản lĩnh người công an cách mạng còn phải tôi luyện, rèn giũa; phẩm chất người công an nhân dân càng phải được ngời sáng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định, thời gian tới mục tiêu là “xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) và CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”. Trong bối cảnh quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta, gia tăng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt hướng mũi công kích vào QĐND, CAND đòi “phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang”, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, làm vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá của kẻ thù, ngày càng nặng nề. Hơn lúc nào hết, CAND phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; gương mẫu đi đầu sống và làm việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ứng xử văn hóa, tác phong chính quy trong toàn lực lượng; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh có trình độ, có phẩm chất, năng lực đủ sức chiến đấu, chủ động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tổ quốc và Nhân dân tin tưởng vào phẩm chất và sức mạnh được tôi luyện qua thử thách của CAND. Đảng, Nhà nước tin tưởng và giao phó nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội cho CAND. Là lực lượng chuyên chính trung thành của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân, CAND cùng với QĐND đã và mãi mãi là chỗ dựa tin cậy để đất nước yên bình, phát triển, phồn vinh và giàu mạnh.

NHÂN DÂN

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment