Home Quảng cáo Mốc son Đống Mú

Mốc son Đống Mú

by HiephoaNet

Đường về Đồng Mú Hoàng Vân.

Tuy xa nhưng lại rất gần sử quê,

Nơi bao lãnh tụ đi về,

Xây dựng cơ sở trên quê Hiệp hòa.

Chi bộ lập tại xã nhà,

Đến nay Đảng bộ Hiệp Hòa mạnh đông.

Đơn vị vững mạnh nhất vùng.

Nội bộ đoàn kết luôn chung một lòng.

*

   *             *

Ngày đầu lãnh đạo công nông,

Đánh Pháp, đuổi Nhật lập vùng chiến khu.

Bao năm kháng chiến trường kỳ.

Sức người sức của viện chi chiến trường.

Luôn xây vững chắc hậu phương,

Để cho đất nước quê hương một nhà.

Việt Nam thống nhất bài ca,

Chủ nghĩa xã hội tạo đà tiến lên.

Khối đại đoàn kết vững bền, 

Nhớ về nguồn cội lập nên bia này.

Bảy nhăm, năm ấy hôm nay.

Mốc son lịch sử trang này quê ta.

 

                                                              Mạnh Hùng: 0983180109

                                                             Đồng Mú- Hoàng Vân 25/1/2015

Related Articles

Leave a Comment