Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tăng cường thực hiện Quyết định 74 năm 2013 của UBND tỉnh

Tăng cường thực hiện Quyết định 74 năm 2013 của UBND tỉnh

by HiephoaNet
Thực hiện Quyết định số 74 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đến nay cơ bản các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến, tiến bộ.
 
Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc đôn đốc, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện và kiểm tra phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm chưa chặt chẽ, thường xuyên.
 
Trong việc cưới, nhiều gia đình vẫn còn làm cỗ mời khách đông, tổ chức đón dâu hai, ba lần, thuê trang phục cô dâu đắt tiền, chụp ảnh, quay phim đám cưới cầu kỳ gây tốn kém, lãng phí.
Trong việc tang vẫn còn nhiều nghi thức rườm rà, một số đám tang vẫn còn tình trạng khóc mướn và phát trên loa làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Nhiều nơi vẫn còn tình trạng rắc tiền, vàng mã, tiền giấy trên đường đưa tang, phúng viếng nhiều vòng hoa gây lãng phí, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Một số địa phương vẫn còn mời khách ăn trong đám tang.
Từ thực tế nêu trên, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân trên các địa bàn dân cư, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 74 của UBND tỉnh “Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên các địa bàn dân cư, thực hiện có hiệu quả nội dung quy ước thôn, khu phố quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém nêu trên, kiên quyết ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm hoặc thực hiện chưa nghiêm túc quy định của UBND tỉnh.
 
Hải Yến- Phòng VH&TT.

Related Articles

Leave a Comment